1. Startsida
  2. Workshop

Klimatberäkning av byggnader – Workshop på er arbetsplats

IVL kommer gärna till er arbetsplats och anordnar workshoppar om BM för att ge er starthjälp i arbetet med klimatpåverkan från byggnationer. Målgruppen kan vara en ledningsgrupp, en grupp av byggherrar vid stadsutveckling eller kombinationen miljöchef och projektchefer på ett bostadsföretag.

Behovet av kunskapsuppbyggnad är stort

Upphandlingskrav, lagkrav, krav från certifieringssystem och system för klimatneutralitet är några viktiga begrepp och områden som just nu många behöver sätta sig in i. Drivkrafterna för klimatberäkning på byggnadsnivå är stora och alla dessa områden driver mot en klimatneutral byggsektor. Det innebär att aktörer och byggprojekt nu behöver bygga ny kunskap för att hänga med eller kanske till och med driva på utvecklingen och ligga i framkant.

Upplägg för workshoppen

Workshoppen är en halvdag och arrangeras digitalt för mellan tio till femton personer. Olika drivkrafter diskuteras och Byggsektorns miljöberäkningsverktyg används som ett exempel på ett klimatberäkningsverktyg. Upphandling och vad som händer just nu kopplat till införande av klimatkrav presenteras. Efter detta diskuterar vi förutsättningslöst hur klimatarbetet skulle kunna bedrivas i just ert fall. Vår erfarenhet är att just kombinationen av ökad kunskap och efterföljande diskussion ofta ger en mycket bra effekt.