Det spelar inte roll hur mycket experter vi är på miljöområdet – vi måste jobba med förändringsarbete och kommunikation. Det ställer nya krav på oss.

Rebecka Bjurhall, Länsstyrelsen Västernorrland