Det är svårt att tänka utanför den låda som vi som tjänstepersoner ofta hamnar i, men det är bra och nödvändigt att våga göra det.

Carin von Köhler, Knivsta kommun