Omställningsstarten vänder på diskussionen genom att man pratar om vad vi ska skapa snarare än vad vi ska sluta med.

Linda Corneliusson Linde, Falkenbergs kommun​