reportage | 2020-05-05
Kvinna med cykel

Shift ställer om den nordiska transportsektorn

Kraftigt ökad elektrifiering, starkare styrmedel för godstransporter, nya affärsmodeller för klimatsmarta transportinnovationer och kombinerade mobilitetstjänster och elvägar. Det nordiska forskningsprojektet Shift summerar nu fyra års studier och visar vägen framåt för en fossilfri transportsektor i Norden.

– Det är fullt möjligt att kraftigt minska utsläppen från transportsektorn i Norden, men det är bråttom och vi behöver starka och omedelbara åtgärder. De största utsläppsminskningarna går att göra i den tekniska omställningen av fordon och bränslen, det är tydligt i våra modeller, säger Julia Hansson på IVL Svenska Miljöinstitutet, projektledare i Shift.

Shift – Sustainable Horizons in Future Transport – ringar in en av vår tids största utmaningar: omställningen av den fossildrivna transportsektorn. En utmaning som är särskilt stor eftersom hela samhället vilar på en fossilburen infrastruktur med tekniska, politiska och sociala aspekter som alla behöver förändras i grunden. Projektet har därför samlat forskare som angriper frågan med olika perspektiv bland annat ett genomgripande energisystemsmodelleringsarbete, affärsmodeller, genusperspektiv och styrmedelsutvärdering.

Vad gör Norden lämpat att leda omställningen av transportsektorn?

– De nordiska länderna har tillsammans både teknisk kompetens och erfarenhet av många olika politiska styrmedel för minskade utsläpp, och dessutom god tillgång på förnybara råvaror. På senare tid har också de nordiska ländernas regeringar enats om att man vill gå före inom klimatområdet. Vi betraktas som föregångare och testar olika lösningar som till exempel biodrivmedel, elvägar och kombinerade mobilitetstjänster. Vi ser att integrerade perspektiv är viktigt för att hitta de bästa lösningarna. Nu gäller det att se till att dessa lösningar sprids och införs i större utsträckning i alla nordiska länder.

Vilka åtgärder är viktigast på kort och på lång sikt?

– Det behövs åtgärder inom en rad områden men särskilt viktigt är det att fortsätta stötta introduktionen av effektiva fordon och bränslen med låga växthusgasutsläpp, särskilt för godstransporter på väg, sjöfart och flyg. För dessa transporter behövs även åtgärder som minskar efterfrågan och leder till byte av transportslag. Det viktiga är att vi fortsätter trycka från alla håll och ökar takten. Vi är inte i hamn bara för att frågan äntligen har kommit upp på agendan. I Norden behöver omställningen av både långväga och kortväga godstrafik stöttas mer.

Shift är ett av tre flaggskeppsprojekt som finansieras av Nordisk Energiforskning, ett organ under Nordiska ministerrådet. Tillsammans med de andra flaggskeppsprojekten Negative CO2 och Flex4Res har Shift tagit fram ett scenario som illustrerar hur Norden kan bli koldioxidnegativt till 2040.

– Det går om vi vill. Om inte vi i de nordiska länderna, med våra unika förutsättningar att klara nollutsläppsmålet, fortsätter att gå före i den globala omställningen kan vi inte heller förvänta oss att andra länder ska göra det, säger Julia Hansson.

Vill du veta mer?

Sidan senast ändrad: 2020-10-27

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen