1. Startsida
  2. Press
  3. Reportage
  4. [2018-10-26] Från vetenskap till verklighet
reportage | 2018-10-26
Person som jobbar i lab

Från vetenskap till verklighet

Välkommen till IVL Svenska Miljöinstitutet - Sveriges första och äldsta miljöinstitut. I över femtio år har vi stått i miljöns frontlinje och bidragit till en bättre miljö med tillämpad forskning och utveckling.

Gemensamt för alla våra projekt är ett tvärvetenskapligt samspel mellansåväl ekologiska som ekonomiska och sociala perspektiv.

Sveriges miljöhistoria är också vår historia. När IVL grundades 1966 fanns varken Naturvårdsverket, miljödepartementet eller någon miljölagstiftning. Men i mitten av sextiotalet ökade miljömedvetenheten drastiskt vilket ledde staten och näringslivet till att gemensamt bilda IVL i syfte att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenvårdsfrågor.

Med åren har miljöfrågorna vuxit och fördjupats – från sextiotalets kartläggningar och industrisaneringar till dagens forskning som omfattar hållbar konsumtion, social hållbarhet och cirkulär ekonomi.

I dag har IVL Sveriges bredaste miljöprofil. Genom att förena tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringsliv och det offentliga kan vi snabbt omsätta nya rön till praktisk användning – från vetenskap till verklighet.

Vi anlitas av både kommuner, myndigheter och näringsliv och våra uppdrag och projekt spänner över ett brett område – från forskning som bidrar till ny kunskap om miljötillståndet i naturen – luften, skogen, mark och vatten – till innovationer och smarta lösningar som minskar vår miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling.

Ett av IVL:s främsta flagskepp är Hammarby Sjöstadsverk. Här arbetar forskare och experter sida vid sida med svenska och utländska företag för att utveckla framtidens vattenreningsteknik. Visionen är att allt vatten som lämnar verket ska vara så rent att det går att återanvända, och att vi genom att tillvarata de resurser som avloppsvatten innehåller kan förvandla dagens reningsverk till anläggningar som producerar rent vatten, bioenergi och rena närsalter som kan återföras till naturen.

Vi forskar även i hur vi kan göra våra städer mer hållbara. Till exempel om vi genom renoveringar kan göra miljonprogramsområden klimatsmarta och hur vi kan förtäta städerna på ett miljömässigt sätt. Hållbara lösningar kräver ett helhetsperspektiv och vi jobbar därför med allt från energisnålt byggande och resurseffektiva materialval till giftfri innemiljö, hållbar avfallshantering och mobilitet. Att städerna är hållbara även ur ett socialt perspektiv är också en viktig pusselbit.

Gemensamt för alla våra projekt är ett tvärvetenskapligt samspel mellan såväl ekologiska som ekonomiska och sociala perspektiv.

Vi har fyra kontor i Sverige, ett i Kina och ett i Indien och vi sysselsätter över 300 miljöexperter: ingenjörer, samhällsvetare, ekonomer, arbetsmiljöforskare och beteendevetare. Med vår kunskap vill vi tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driva på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

IVL i korthet

Omsättning: 352 MSEK (2018)
Resultat efter finansnetto: 1,8 MSEK (2018)
Antal anställda: 300 personer (2018)
Kontor: Stockholm, Göteborg, Malmö, Fiskebäckskil, Beijing och Mumbai.
Dotterbolag: eBVD i Norden AB, Basta Online AB, EPD International AB och IVL Environmental Technologies Company Ltd i Beijing, och därutöver joint-venture-bolaget SEC i Kina.

IVL 50 år på tre minuter

Årsredovisning 2018

Omslag på årsredovisning 2018

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-27

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen