1. Startsida
  2. Press
  3. Reportage
  4. [2018-05-18] Rent vatten – från vetenskap till verklighet
reportage | 2018-05-18
Kvinna gör mätningar på vattenreningsverk

Rent vatten – från vetenskap till verklighet

Vattenbristen breder ut sig i världen. Över 650 miljoner människor saknar i dag tillgång till rent vatten, något som får allvarliga konsekvenser för människors hälsa och som också hämmar den samhällsekonomiska utvecklingen. Det är anledningen till att IVL i dag har en starkt växande verksamhet inom området vatten och avloppsreningsteknik.

I vår unika pilot- och demonstrationsanläggning Hammarby Sjöstadsverk testas och utvecklas ny teknik inom vatten- och avloppsområdet. Målet är att åstadkomma en mer energi- och resurseffektiv rening och minska utsläppen av klimatgaser, liksom att tillvarata alla naturresurser som skickas in i ett avloppsreningsverk. Givetvis ska även vattnet bli renare än i dag — läkemedelsrester och andra oönskade ämnen ska tas bort innan vi släpper ut det.

Mot det cirkulära tänkandet

En viktig inriktning för forskningen vid Hammarby Sjöstadsverk handlar om återvinning av avloppsvatten. Studier visar att med rätt teknik kan avloppsvatten återvinnas både kostnadseffektivt och så att det blir så rent att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri.

Att återanvända renat avloppsvatten som en naturlig del av vattenresurshållningen är relativt nytt och anses fortfarande i många länder, bland annat Sverige, som en avlägsen lösning för framtiden. Men IVL:s vattenexperter ser stora fördelar och menar att problemet med vattenbrist både är allvarligare och närmare oss i Sverige än vi tror.

– Under senare år har även Sverige drabbats av vattenbrist vilket vi enligt klimatprognoserna inte trodde skulle komma att ske förrän i slutet av detta sekel. Det handlar nu om att tänka om och se avloppsvattnet som en resurs, och att återvinna avloppsvatten är mer energieffektivt än att avsalta havsvatten, säger Staffan Filipsson.

Svårigheten att få denna relativt energieffektiva metod att komma till användning för framställning av dricksvatten är inte teknisk, utan i första hand emotionell.

Sveriges första öl bryggt på renat avloppsvatten

Tre flaskor PU:REST

Så för att slå hål på fördomarna och skapa uppmärksamhet kring de svenska och globala vattenfrågorna kontaktade IVL Nya Carnegie Bryggeriet i Hammarby Sjöstad och frågade om de var beredda att brygga en tillfälligt lanserad öl framställt på återvunnet avloppsvatten.

– När vi fick frågan av IVL kunde vi inte motstå utmaningen. Dessutom delar vi synen på att både producenter och konsumenter måste våga tänka annorlunda för att ta hand om jordens resurser, säger Chris Thurgeson, bryggmästare på Nya Carnegiebryggeriet.

Vattnet som används i ölet kommer från Hammarby Sjöstadsverk där det har behandlats i en lång kedja av reningssteg. Efter noggranna kvalitetstester levererades vattnet till Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad och bryggprocessen tog vid. Fyra veckor senare såg Sveriges första öl bryggt på renat avloppsvatten dagens ljus.

– Ytterst handlar det om att slå ett slag för en hållbar vattenhantering och för värdet av rent vatten. I en värld som hotas av vattenbrist ville vi visa att det redan i dag finns tekniker för att omvandla avloppsvatten till dricksvatten som är minst lika rent som vanligt kranvatten, säger Staffan Filipsson.

– Att vi i Sverige utvecklar bra tekniker för återvinning av vatten är ett av de viktiga saker som vi kan bidra med för att nå de globala hållbarhetsmålen och minska effekterna av klimatförändringarna. Ligger vi långt framme här kan vi dessutom skapa arbeten och exportinkomster inom ett livsviktigt område.

Kontaktperson

Om Hammarby Sjöstadsverk

På IVL:s testanläggning Hammarby Sjöstadsverk utvecklar vi tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. Med vår forskning och våra lösningar kan vi bidra till att fler får tillgång till renare vatten. Målet är att få avloppsvatten att bli så rent att det går att återanvända.

Läs mer om Hammarby Sjöstadsverk här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-27

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen