1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-03-31] IPCC:s tredje delrapport presenterar kunskapsläget för att begränsa klimatförändringarna
Reportage | 2022-03-31
Kvinna med ryggsäck.

IPCC:s tredje delrapport presenterar kunskapsläget för att begränsa klimatförändringarna

FN:s klimatpanel IPCC har nu levererat två av tre delrapporter till den sjätte utvärderingsrapporten sedan 1990 och budskapet är tydligt – vi har tiden emot oss och måste jobba mycket hårdare med klimatomställningen. Den 4 april kommer den sista delrapporten som handlar om åtgärder för att begränsa klimatförändringarna.

IVL-forskaren Érika Mata är expert inom energieffektiva byggnader och huvudförfattare till kapitel 9 Byggnader i den tredje delrapporten. Arbetet i Working Group III har pågått sedan 2018.

Hur har det varit att arbeta med IPCC-rapporten?

– Det har verkligen varit intressant och utmanande med tuffa frågor. Det svåraste är att sammanfatta all denna kunskap. Vi har tillsammans gått igenom otroligt många artiklar i en gigantisk arbetsgrupp med flera hundra forskare. Systematisk metod för kunskapssyntes är ett kompetensområde i sig.

Hur känns det nu när det börjar bli klart?

– Det känns bra, men det är inte klart än. Det återstår fortfarande att godkänna rapporten och det viktigaste är förstås att få alla regeringar att ta till sig kunskapen. Det är det som är syftet. Målgruppen är världens regeringar, det är de som har beställt rapporten. Under den sista godkännandefasen går författarna igenom sammanfattningen för beslutsfattare rad för rad i dialog med regeringsrepresentanterna. När det är avklarat godkänns även rapporten i sin helhet.

Tar man till sig kunskapen?

– Det är inte det att man inte tar in kunskap men takten är utmanande. Föregående IPCC- rapport har redan varnat för att klimatförändringarna sker i en takt som saknar motstycke i modern tid. För att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader krävs i princip en genomgripande omställning. Alla analyser visar att det inte går tillräckligt fort. Det är alla överens om.

Samtidigt är det jättemycket som händer. Vi är på god väg. Sverige skulle kunna vara klimatneutralt om ett antal år, eller det finns i alla fall tydliga mål. Miljön finns på allas agendor. Nu handlar det om att styra mot miljömässigt kloka mål parallellt med andra mål och inte som en sidosyssla. Men det varierar i olika delar av världen. I Sverige är vi kanske mer priviligierade med goda förutsättningar att både kunna minska utsläppen och hantera klimateffekterna.

Vad har du själv lärt dig?

– Om man ska trycka på något extra viktigt så är det detta med samarbete, både i skrivande av rapporten och i klimatomställningen mer generellt. Det handlar om jämställdhet och om att när man förstår varandra så hittar man lösningar som är till nytta för alla.

IPCC Sammanställer kunskap om klimatförändringar


FN:s mellanstatliga klimatpanel - Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC - har som uppgift att sammanställa det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringarna och dess konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar.


IPCC förbereder för närvarande sin sjätte utvärderingsrapport (Sixth Assessment Report, AR6). AR6 kommer att bestå av bidrag från de tre IPCC-arbetsgrupperna och en sammanfattande rapport som integrerar arbetsgruppernas bidrag och de specialrapporter som tagits fram under AR6:s arbetscykel.

Arbetsgrupp 1 (Working Group I, WGI) presenterade i augusti 2021 sin delrapport gällande den naturvetenskapliga basen för klimatsystemet och klimatförändringar. I februari 2022 kom delrapporten från arbetsgrupp 2 (WGII) om effekter, sårbarhet och anpassning till klimatets förändring.

Bidraget från arbetsgrupp 3 (WGIII) är planerad att presenteras för allmänheten under april 2022. Fokus för WGIII:s delrapport är våra möjligheter att minimera klimatförändringarna. Detta kan göras både genom åtgärder som begränsar eller förhindrar utsläpp av växthusgaser och genom att förbättra aktiviteter som tar bort dessa gaser från atmosfären.

Åtgärder för att minska växthusgasutsläpp kan tillämpas inom alla sektorer och verksamheter. Arbetet i WGIII omfattar därför ett stort antal sektorer som energi, transporter, byggnader, industri, avfallshantering, jordbruk, skogsbruk och annan markförvaltning.

Den sammanfattande rapporten (Synthesis Report, SYR) är planerad att levereras i september 2022.

Prenumerera på våra nyhetsbrev