1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-21] Sjöfart – ett aktivt forskningsområde
Reportage | 2021-06-21
Båt ute på havet

Sjöfart – ett aktivt forskningsområde

IVL och Chalmers har ett nära samarbete i sjöfartsfrågor, bland annat inom alternativa bränslen och minskad klimatpåverkan. Sjöfart är ett energieffektivt transportslag men dess miljöpåverkan är ändå betydande, och på grund av ökad handel ökar också dess miljöpåverkan.

Erik Fridell är chef för gruppen Transporter och Mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet och adjungerad professor på Chalmers sedan 2006. Selma Brynolf forskar på sjöfartens miljöpåverkan och är även profilledare för området hållbara fordonsteknologier på Chalmers styrkeområde Energi och Transport. De arbetar tillsammans i en handfull olika forskningsprojekt.

Hur står sig sjöfarten i miljöarbetet?


Selma:
Jag tycker att sjöfarten har ett lite oförtjänt dåligt rykte. Jag upplever en stor vilja till förändring och många initiativ från branschen. Jämfört med utvecklingen inom vägtransporter ligger sjöfarten kanske efter men samtidigt styrs mycket av sjöfartens miljölagstiftning globalt av IMO, International Maritime Organization, vars regelverk det tar lång tid att påverka.

Erik: Ja, det har hänt jättemycket de senaste åren. Först kom frågan om luftkvalitet och svavelutsläpp, nu är det allt från klimatpåverkan, alternativa bränslen, båtbottenfärger och spridning av främmande arter i ballastvatten. Men vi kan heller inte vänta på IMO-beslut, vi måste jobba på alla fronter och det är viktigt att forskningen driver på den utvecklingen.

Vad betyder det strategiska partnerskapet för er forskning?


Selma:
Inom just sjöfartsfrågor finns som sagt ett etablerat samarbete oss emellan men jag hoppas att partnerskapet kan innebära en större rörlighet mellan de båda organisationerna, både genom personalutbyte och doktorandarbete.

Erik: Jag skulle också vilja se en gemensam forskningsinfrastruktur, kanske med gemensamma mätinstrument och metoder. Det är dyra investeringar men om man går samman kan man både fördela kostnader och få kunskapsutbyte.

Hur kompletterar IVL och Chalmers varandra?


Selma:
Chalmers doktorander och post-docs har möjlighet att fördjupa sig i olika frågor under flera år, något som är bra för forskningsspets och kommer IVL till del i gemensamma projekt. IVL har en större närhet till industrin och är bredare i sin ansats. Det är bra för våra studenter att få kontakt med företagen och kan locka ambitiösa studenter att göra examensarbeten inom angelägna ämnen.

Erik: Ofta genererar forskningen kortare konsultuppdrag som vi på IVL kan vara mer flexibla att ta emot. Men det är svårt att dra en absolut gräns, vi har så mycket gemensamt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev