1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-05-23] Ny rapport: Mer HVO behövs men låga drivmedelspriser skapar hinder
Pressmeddelande | 2024-05-23
White truck on the asphalt road between yellow flowering rapeseed field in a rural landscape. Villages and forested mountains in the background. Blue sky with white clouds.

Ny rapport: Mer HVO behövs men låga drivmedelspriser skapar hinder

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett marknaden och betydelsen av HVO100, som är ett förnybart alternativ till diesel, fram till 2030. Utredningen visar att HVO100 tills vidare fyller en viktig roll för att öka användningen av förnybara drivmedel, något som kommer krävas ifall Sverige ska kunna klara nå sina klimatmål.

– Med den nya klimatpolitiken, inte minst beslutet att i praktiken avskaffa reduktionsplikten, är vi långt ifrån att klara våra klimatmål. Tills vidare kommer därför HVO100 och andra åtgärder där företag och upphandlare frivilligt minskar sina utsläpp vara viktiga, säger Tobias Gustavsson Binder, expert på transportsektorns klimatomställning på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rapporten visar samtidigt att det politiska målet att sänka och hålla nere drivmedelspriserna skapar hinder för övergången till förnybara alternativ. Det gäller bland annat löftet i regeringens klimathandlingsplan att fullt ut kompensera för prisökningar från EU:s nya utsläppshandelssystem, som ska införas 2027.

– HVO kostar mer än fossil diesel. Hur vi än vrider och vänder kommer vi inte ifrån att någon måste betala för en ökad användning av det. Med reduktionsplikten delade drivmedelskonsumenterna på kostnaden. I nuläget är det i princip upp till företag och upphandlare att frivilligt ta merkostnaden, och det kommer inte räcka ifall klimatmålen ska kunna nås, säger Tobias Gustavsson Binder.

Utredningen har också visat att tillgången på HVO idag och några år framåt är betydligt ljusare än föregående två år. Det har lett till lägre priser på HVO100.

– De senaste årens tryck på HVO har lättats upp och HVO100 kostar nu mindre än vad vanlig diesel kostade innan årsskiftet. Det är förstås positivt för företag och upphandlare som vill minska sin klimatpåverkan. Men det är viktigt att inte vänja sig vid låga drivmedelskostnader utan också satsa på andra åtgärder, inte minst elektrifiering, kombitransporter med järnväg, och även att efterfråga HVO med lägst klimatpåverkan, säger Tobias Gustavsson Binder.

Ladda ner rapporten: HVO100 i ljuset av Sveriges och EU:s nya klimatpolitik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Tobias Gustavsson Binder, tobias.gustavsson.binder@ivl.se, tel. 072-455 51 67

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev