1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-04-19] Så kan designen bidra till ökad återvinning av plast
Pressmeddelande | 2024-04-19
Närbild av pet-flaskor på återvinningscentral

Så kan designen bidra till ökad återvinning av plast

Hur kan vi öka återvinningen av plastprodukter? Plast används ofta i onödan eller i kombinationer som försvårar återvinning av materialet. Nu har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram sju åtgärder som kan sättas in redan i designstadiet för att öka återvinningen.

– Designfasen är grundläggande för att plastprodukter ska kunna materialåtervinnas. Materialval, färg, tillsatser och hur produkterna kan demonteras påverkar hur återvinningsbara de är. I dagsläget är det ofta svårt att skilja plast från andra material i en produkt eller att plocka isär olika typer av plast för att kunna återvinna materialet och bevara dess kvalitet och ekonomiska värde. Det måste vi ändra på, säger Sara Brännström, expert i säker och hållbar kemi vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den globala produktionen av plast ligger på svindlande 400 miljoner ton, och prognoser tyder på en tredubbling till 2060 om inget görs. För närvarande återvinns endast nio procent av plastavfallet, vilket visar på en uppenbar otillräcklighet av cirkularitet i plastens livscykel.

Naturvårdsverket har konstaterat fyra huvudhinder till den låga återvinningen av plast: bristande incitament för design för återvinning, svårigheter att sortera ut olika typer av plastavfall, låg efterfrågan och dålig spårbarhet för den återvunna råvaran.

– I projektet har vi identifierat ett antal områden där kriterier för design kan öka återvinningen av produkter som innehåller plast. Dessa kan vidareutvecklas till kriterier som behöver diskuteras och förankras inom olika branscher. Vi behöver också samarbeta internationellt för att ta fram en global standard för design för återvinning av den här typen av produkter, säger Emma Strömberg, plastexpert på IVL.

För att förstå vilka utmaningar branschen står inför har intervjuer genomförts med företag som använder plastmaterial i sina produkter och med olika återvinningsbranscher.

– En stor del av det här projektet har syftat till att sprida kunskap som kanske redan finns inom vissa industrier men man behöver utbilda hela värdekedjan för att få ökad förståelse så att fler gör rätt. Både till exempel när man designar produkter och för att förstå vad som är hållbart, till exempel när man som konsument väljer olika produkter, och hur man ska hantera olika produkter efter slutanvändningen, säger Sara Brännström.

Ladda ner rapporten: Design för återvinning av produkter som innehåller plast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Sara Brännström, sara.brannstrom@ivl.se, tel. 010-788 65 12
Emma Strömberg, emma.stromberg@ivl.se, tel. 010-788 68 31

Projektet finansieras av Vinnova och utförs i samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, Remondis, PreZero, Carl F, Avfall Sverige, Noun Design Studio, BAS ID, HL Display, Mape Plastics och Duni.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev