1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-04-04] 70 miljoner till fortsatt forskning om hållbar och grön kemi
Pressmeddelande | 2024-04-04
Plants with biochemistry structure on green background.Gröna växtet med inlagd biokemistruktur i den bakgrunden.

70 miljoner till fortsatt forskning om hållbar och grön kemi

Forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som leds av IVL, arbetar för en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Nu står det klart att arbetet kan fortsätta ytterligare fyra år. Finansiären Mistra har beslutat att stödja forskningen med upp till 70 miljoner kronor.

– Detta beslut ger oss ännu bättre möjlighet att bidra till säkra och hållbara kemikalier och material, säger programchefen John Munthe på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Grön kemi är ett tänkesätt som innebär att kemiska föreningar och processer designas så att deras negativa påverkan på miljö och hälsa blir så liten som möjligt.

Mistra SafeChem arbetar för att minska exponeringen av farliga ämnen för både människor och miljö. Programmet fick medel från Mistra 2019 och startade sin första fas året efter. Efter utvärdering av en internationell expertpanel har Mistras styrelse nu beslutat att finansiera en andra fas som pågår till 2028.

Forskning samlad i en verktygslåda

I början av 2024 lanserade programmet en verktygslåda med det samlade resultatet från fyra års forskning. Där beskrivs 37 olika metoder och processer som kan användas i den fortsatta utvecklingen av nya kemikalier, material och produkter.

Strax efter att Mistra SafeChem startade lanserade EU sin kemikaliestrategi. Programmet ligger väl i linje med den strategin och specifikt arbetet som kallas Safe and Sustainable by Design (SSbD). Där har EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum utvecklat ett ramverk som ska användas för att främja utvecklingen av säkra och hållbara kemikalier och material.

Mistra SafeChem kommer i fas två att innehålla en rad aktiviteter som fokuserar på att utveckla metoder och verktyg för kemiindustrins tillämpning av SSbD i sin verksamhet.

– Arbetet med att genomföra EU:s kemikaliestrategi medför att vår forskning blir av stort intresse för industrin. Branschföreningen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, har dragit igång arbetet med en färdplan om både klimatutmaningen och EU:s kemikaliestrategi. Det tror vi kommer att leda till att intresset för vår forskning växer och att vi får bra kännedom om kemiindustrins behov av ny kunskap och nya verktyg, säger John Munthe.

Multidisciplinärt samarbete är nyckeln

En betydelsefull aspekt av Mistra SafeChem är att olika discipliner arbetar tillsammans. Experter inom flera fält, som riskbedömning av toxicitet, hållbarhetsbedömning och livscykelanalys, samarbetar så att de olika metoderna kan integreras. Under fas två intensifieras detta multidisciplinära angreppssätt inom fem fallstudier. Utöver säkra kemikalier så är viktiga aspekter att använda förnybara råvaror och designa för återvinning. Verktygslådan ska växa och bli än mer tillgänglig för kemiindustrin.

I Mistra SafeChems konsortium ingår förutom IVL Svenska Miljöinstitutet även RISE, Stockholms universitet, KTH, Tekniska universitetet i Danmark (DTU) och Uppsala universitet samt nio industripartner: AstraZeneca, BASF, Cambrex, EnginZyme, Merck, Nouryon, Perstorp Innovation, RenFuel samt Stockholm Vatten och Avfall.

Alla som är intresserade av hur man kan främja en grön och hållbar kemiindustri är välkomna att vara med på Mistra SafeChems webbinarium den 3 juni. Läs mer och anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Mistra SafeChem på programmets hemsida mistrasafechem.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
John Munthe, john.munthe@ivl.se, telefon 010-788 68 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev