1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-03-14] Flera klimatfördelar med att producera vätgas från biogas visar ny rapport
Pressmeddelande | 2024-03-14
A hydrogen fuel cell buses stands at the station

Flera klimatfördelar med att producera vätgas från biogas visar ny rapport

Förnybar vätgas fyller en viktig roll för den gröna omställningen men tillgången är fortfarande begränsad. I ett forskningsprojekt har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt möjligheterna att producera vätgas från biogas vid reningsverk för att använda i stadsbussar lokalt i Luleå. Resultatet visar att det finns flera fördelar, både sett till kostnad och klimat.

– Genom att producera vätgas från biogas kan mer förnybar vätgas med bra klimatprestanda framställas. Vi tror att det i vissa fall kan vara en bra idé, särskilt när biogasbussar ersätts med el och biogasen kan behöva hitta nya användningsområden, säger Tobias Gustavsson Binder, transportforskare på IVL.

Ett hinder är att vätgas som produceras från biogas inte ingår i EU:s ambitiösa planer för förnybar vätgas.

– EU har beslutat att förnybar vätgas är synonymt med vätgas från el. Även om själva syftet är att stänga dörren för fossil vätgas, vilket är bra, anser vi att det är synd att även vätgas från biogas exkluderas. Åtminstone borde det ges en roll som övergångsbränsle fram till dess att det finns tillräckligt med vätgas från elektrolys, säger Tobias Gustavsson Binder.

Projektet har specifikt tittat på stadsbussar i Luleå, där Luleå Lokaltrafik AB ser vätgasbussar som en möjlig lösning vid sidan om batteribussar för att på sikt ha en helt utsläppsfri bussflotta. En särskild omständighet i Luleå är det kalla klimatet, som innebär att batteribussar behöver kompletteras med en separat dieseldriven uppvärmare. Även ifall den drivs med förnybar diesel, HVO100, innebär det att bussen bidrar till lokala luftföroreningar. Med vätgas finns istället potential att värma upp bussen genom spillvärme från bränslecellen.

– Om spillvärmen räcker för att värma upp bussarna vintertid ser vi att det finns fördelar att använda bränslecellsbussar i Luleå och på andra platser med kallt klimat. Detta har dock inte testats i verklig drift men det finns goda skäl att göra det, så att man kan se ifall det funkar, säger Anders Hjort, forskare och senior expert på IVL.

Genom att jämföra scenarier där Luleå Lokaltrafik AB använder batteribussar respektive vätgas har projektet dock visat att det inte finns många andra nyttor med att använda vätgas just i stadstrafik. Vätgas skulle bli dyrare både vad gäller fordon, drivmedel och infrastruktur.

– Busstrafiken går snabbt mot nollemissionsdrift och vi ser ett ökat intresse för vätgas och bränslecellsbussar. Vi ser dock att vätgas är ett dyrare alternativ än el för stadsbussar, men att det däremot kan bli ett jämförelsevis bra alternativ i exempelvis regionbussar och lastbilar med krav på lång räckvidd, säger Anders Hjort.

Ladda ner en sammanfattning från studien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller den fullständiga rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta:
Tobias Gustavsson Binder, expert inom hållbara transporter IVL,
tobias.gustavsson.binder@ivl.se, tel. 072-455 5167
Andreas Holmberg, teknik- och drivmedelsstrateg Luleå Lokaltrafik,
andreas.holmberg@llt.lulea.se, tel. 0920-45 55 37
Björn Larsson, affärsområdeschef biogas Lumire,
bjorn.larsson@lumire.se, tel. 0920-25 99 95

Projektet genomfördes under 2023 med finansiering från Energimyndigheten, Luleå Lokaltrafik AB (LLT), Luleå Miljöresurs AB (LUMIRE) och Stiftelsen IVL.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev