1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-12-18] Världens första sociala produktdeklaration lanseras
Pressmeddelande | 2023-12-18

Världens första sociala produktdeklaration lanseras

IVL:s dotterbolag EPD International publicerar nu världens första sociala produktdeklaration, SPD. Det är det multinationella företaget Hitachi Rail som har tagit fram en SPD för en av företagets tågtyper.

25 år efter att den första miljövarudeklarationen i världen publicerades inom EPD International, är det nu dags för en ny innovation – en social produktdeklaration (SPD) som visar tredjeparts-verifierade data om en produkts eller tjänsts sociala hållbarhetsprestanda i ett livscykelperspektiv, från produktion till avfall eller återvinning.

– Vi är väldigt glada och stolta över att publicera den första sociala produktdeklarationen. En SPD ger en mer komplett bild av hur en produkt påverkar samhället. Vi hoppas att fler organisationer och företag ser det och väljer att ta fram SPD:er för sina produkter och tjänster, säger Gustav Sandin Albertsson, LCA-expert på IVL och ansvarig för arbetet med att möjliggöra verifiering och publicering av SPD inom EPD International.

En SPD har liknande användningsområden som en EPD (Environmental Product Declaration), det vill säga den kan användas för att kommunicera information om en produkts eller tjänst hållbarhet längs hela livscykeln. Styrkan i en EPD är också styrkan hos en SPD – dess jämförbarhet och objektivitet, som säkerställs och verifieras av en oberoende tredje part.

Vad SPD kommer att användas till mer specifikt är nu upp till marknaden och andra aktörer – men enligt Gustav Sandin Albertsson kan det vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra hållbarhetsprestandan i leverantörskedjor och för offentlig upphandling, till exempel.

– Företrädesvis används den tillsammans med EPD:er för att måla en bredare bild av produkters hållbarhetsprestanda. För organisationer som tar sociala frågor på allvar kan en SPD vara användbar för att visa upp detta i branscher förknippade med till exempel dåliga arbetsförhållanden.

En SPD redovisar allt arbete som utförs av leverantörer och andra aktörer i hela värdekedjan – och utvärderar deras efterlevnad av etiska och socialt ansvarsfulla arbetsmetoder, inklusive anställdas säkerhet, rättvisa löner, jämställdhet och arbetslagar.

För mer information, kontakta:
Gustav Sandin Albertsson, gustav.sandin@environdec.com tel. 010-788 65 45

Den sociala produktdeklarationen och relaterade produktkategoriregler har tagits fram i samarbete med Marzia Traverso från RWTH Aachen University, Circular SRL och Hitachi Rail. Den har publicerats i det internationella EPD-systemet, som ägs av EPD International AB. Läs mer på EPD Internationals webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev