1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-12-14] Återvinningen av textil behöver öka – men klimatvinsten inte självklar visar rapport
Pressmeddelande | 2023-12-14
Kläder som som är packade i rullar

Återvinningen av textil behöver öka – men klimatvinsten inte självklar visar rapport

Det slängs stora mängder kläder och textil i Europa – och mer behöver cirkuleras och återvinnas. Men för att säkerställa och maximera klimatvinster med en storskalig textilåtervinning behöver flera faktorer vara på plats visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort inom projektet Framtidens hållbara kläder.

– En viktig del är att se till att återvinningssystemen är energieffektiva och att det återvunna materialet verkligen ersätter nyproduktion, så inte textilberget växer ytterligare. I dagsläget är det bara omkring en procent av all textil som produceras som är gjord av återvunna textilfibrer, säger Gustav Sandin Albertsson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I snitt slängs elva kilo textil per person och år i Europa. Mycket av det hade kunnat återanvändas eller materialåtervinnas. I den aktuella studien har forskarna genom en livscykelanalys undersökt klimatkonsekvenserna av att öka textil-till-textil-återvinningen i EU från dagens 1 procent som återvinns av kasserade textilier till 26 procent år 2035. Resultatet visar att en ökad återvinning kan minska klimatpåverkan – men för att säkerställa det behöver tekniken och systemen vara resurseffektiva, använda energi med låg klimatpåverkan och det återvunna materialet leda till att produktionen av ny textil fasas ut. Ersättningsgraden måste vara cirka 44 procent eller högre.

– Det innebär att ett kilo återvunnen textil måste ersätta åtminstone 0,44 kilo nyproducerad textil för att en storskalig textilåtervinning ska leda till minskad klimatpåverkan. För att nå dit måste vi producera återvunna fibrer som håller hög kvalitet men också anta en politik som aktivt arbetar för att fasa ut primärfiberproduktion, säger Gustav Sandin Albertsson.

Rapporten poängterar också att en ökad materialåtervinning i sig inte räcker för att lösa textilindustrins klimatutmaning utan det behövs fler åtgärder. Det är främst inom andra miljöfrågor, som är starkare kopplade till produktion av nya textilfibrer, som ökad materialåtervinning kan få stor betydelse. Produktionen av textilfibrer kräver mycket vatten, kemikalier, råvaror och landareal, vilket bidrar till omfattande miljöpåverkan.

– En ökad materialåtervinning skulle uppskattningsvis leda till att klimatutsläppen minskar med cirka 1,2 miljoner ton per år vilket är ganska lite i förhållande till textilkonsumtionens totala klimatavtryck. Så det behövs insatser på andra områden men också att vi minskar vår textilkonsumtion markant, säger Gustav Sandin Albertsson.

Läs mer i rapporten: Does large-scale textile recycling in Europe reduce climate impact? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Gustav Sandin Albertsson, gustav.sandin@ivl.se, tel. 010-788 65 45

Studien är en del av projektet Framtidens hållbara kläder Öppnas i nytt fönster. som är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Formas.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev