1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-11-16] Unikt verktyg för att mäta stadsdelars klimatpåverkan lanseras
Pressmeddelande | 2023-11-16
Vision för nya stadsdelen Jägersro

Visionsbild över nya stadsdelen Jägersro. Illustration: FOJAB Arkitekter

Unikt verktyg för att mäta stadsdelars klimatpåverkan lanseras

För att nå visionen om att skapa Öresundsregionens mest hållbara stadsdel har Projekt Jägersro i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en helt ny modell för att räkna ut en stadsdels totala klimatpåverkan. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för de boende att leva klimatneutralt i den nya stadsdelen som växer fram i Malmö.

– Med Jägersromodellen hoppas vi kunna sätta standarden för hur man framöver planerar för och bygger hållbara och klimatbalanserade stadsdelar, säger Anders Hall, vd för Projekt Jägersro.

När den nya stadsdelen Jägersro i Malmö utvecklas är hållbarhetsambitionen hög. Målet är att bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. På riktigt. Men hur mäter man det? Under året har IVL Svenska Miljöinstitutet arbetat med att ta fram en ny metodik för att räkna ut klimatpåverkan under hela projektutvecklingstiden, från start till slut. Allt från byggmetoder och stadsplanering till klimatberäkningar av personliga utsläpp från invånarna, och för att löpande kunna beräkna utsläpp över tid.

– Målet har varit att ta fram en modell samt ett scenarioverktyg där det är möjligt att visa vad som händer om man till exempel använder olika byggmetoder, väljer att minimera transportmönstret eller bygger servicenära funktioner för att minska behovet av bil. Och vad händer om man jobbar med så kallade negativa utsläpp, det vill säga åtgärder som tar bort koldioxid, som till exempel områden som tillåter träd att växa över tid, eller om man använder mer återbrukat material och så vidare. Modellen kan också räkna på hur olika livsstilsval påverkar klimatutsläppen som exempelvis matkonsumtionen, säger Johan Holmqvist, professor i hållbar stadsutveckling och ansvarig projektledare på IVL.

Arbetet har resulterat i den så kallade Jägersromodellen som är ett unikt verktyg där man via en klimatbudget kan beräkna stadsdelens hela klimatpåverkan i förhållande till Parisavtalets mål om att jordens temperaturökning inte ska överskrida 1,5°C.

Modellen gör det möjligt att studera förändringar över tid, vilket innebär att man kan räkna på hur klimatutsläpp varierar och hur olika faktorer påverkar varandra. Verktyget ska ge alla aktörer, inklusive de boende, en mätbar möjlighet att leva inom planetens gränser.

– Med verktyget kan vi mäta en stadsdels fullständiga klimatpåverkan och skapa de bästa förutsättningarna för att de boende i stadsdelen Jägersro ska kunna leva så klimatneutralt som möjligt. Med det sagt är det dock viktigt att poängtera, att alla måste hjälpas åt. Vi såväl som de boende, Malmö stad, energibolag och alla andra som kan ha en inverkan på stadsdelen, säger Anders Hall.

För mer information, kontakta:
Johan Holmqvist, johan.holmqvist@ivl.se, tel. 010-788 66 49
Anders Hall, vd, anders.hall@projektjagersro.se, tel. 070-949 49 82

Läs även IVL:s rapport "Jägersro – En klimatoptimerad stadsdel Länk till annan webbplats." som publicerades i jan 2024.

Projekt Jägersro. På den plats där Jägersro travbana finns i dag utvecklar SMT Malmö Partner Holding AB Projekt Jägersro en ny stadsdel med drygt 4 000 bostäder. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Länk till annan webbplats.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev