1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-10-24] Återbruk sparar klimatet – även om träfönstret skickas ända till Kapstaden
Pressmeddelande | 2022-10-24
A white wall of a house with two windows with wooden frames. A lot of ivy growing on teh wall, som red flowers in flower boxes. Piles of firewood on the ground.

Återbruk sparar klimatet – även om träfönstret skickas ända till Kapstaden

Återbruk av byggprodukter och möbler minskar de klimatpåverkande utsläppen generellt mycket mer än klimatkostnaden för att göra dem klara för återbruk. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort för Stockholms stad.

– Vi ser att exempelvis ett träfönster kan skickas för återbruk med lastbil längre än till Kapstaden innan transportens klimatpåverkan äter upp den besparing som görs, säger Sandra Moberg på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har skrivit rapporten tillsammans med sina kolleger Johanna Andersson och Carina Loh Lindholm.

Resultatet i studien visar tydligt att klimatpåverkan från de processer som kan uppstå vid återbruk generellt är mycket lägre än den klimatbesparing man får av att undvika att köpa eller tillverka en ny produkt. Det innebär att återbruket ger en klimatbesparing trots ökade transporter, lagerhållning och rekonditionering i samband med återbruk av byggmaterial.

Svårt att peka ut enskilda material

– Många vill ha en lista över vilka enskilda material eller produkter som ger störst klimateffekt vid återbruk, men vår bedömning är att det är olämpligt att peka ut några specifika. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka flöden som i dag finns tillgängliga för återbruk, vilka mängder som omsätts och komplexiteten i återbruket. Även många bäckar små gör en stor å, säger Johanna Andersson på IVL.

Utifrån ett förenklat resonemang har följande tre grupper av produkter att återbruka för stor klimatbesparing identifierats i studien:

  • Produkter med omfattande klimatutsläpp vid utvinning/tillverkning
  • Stora produktvolymer och tunga material
  • Produkter med stort flöde

Beslutsunderlag för en möjlig återbrukscentral

Rapporten är skriven på uppdrag av Stockholm stad som en del av EU-projektet Dramatically reducing embodied carbon in Europe’s built environment. Syftet är bland annat att undersöka klimateffekten av återbruk av byggprodukter och möbler och ta fram underlag för att väga klimataspekten mot exempelvis utrymme, ekonomi och efterfrågan inför Stockholms stads beslut om att eventuellt skapa en återbrukscentral.

– Vi benar även ut två metoder för att klimatberäkna återbruk och när de olika metoderna passar. Kortfattat kan man säga att för beslut och kommunikation lämpar det sig bra att beräkna den klimatbesparing man får från återbruk, medan rapporteringsformer ofta kräver att man räknar ut klimatpåverkan som uppstår, säger Sandra Moberg.

Här kan du ladda ner rapporten Klimateffekter av återbrukade byggprodukter och möbler: Metoder för värdering av klimateffekter samt produkter vid mellanlagring och försäljning Öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer? Den 27 oktober presenteras resultatet för samarbetsparter inom Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Den som vill bli partner i samverkansplattformen är välkommen att läsa mer på CCBuilds webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka en anmälan till ccbuild@ivl.se

Vid frågor, kontakta:
Sandra Moberg, sandra.moberg@ivl.se, tel. 010-788 66 33
Johanna Andersson, johanna.andersson@ivl.se tel. tel. 010-788 67 62

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev