1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-10-13] Kunskapslyft ska hjälpa byggföretag att klimatdeklarera
Pressmeddelande | 2022-10-13
Hursbygge hösten

Kunskapslyft ska hjälpa byggföretag att klimatdeklarera

Små och medelstora bygg- och anläggningsföretag står för ungefär 80 procent av den svenska byggbranschens omsättning och personal. För att driva på omställningsarbetet hos dessa företag initierar bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen nu ett kunskapslyft kring klimatberäkning av byggnader. IVL Svenska Miljöinstitutet är utförare och håller under hösten ett antal utbildningar anpassade för målgruppen.

– Det kommer att vara avgörande för byggbranschens omställning att även de mindre byggföretagen har kompetens att göra klimatberäkningar och kan förstå vilka åtgärder som behövs för att minska klimatpåverkan. Det finns en föreställning om att den svenska byggbranschen domineras av ett fåtal stora byggföretag, men de små och medelstora företagen står faktiskt för merparten av branschens omsättning och personal, säger Anders Ejlertsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Från och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det har fått många större byggföretag att satsa på kunskapsuppbyggande åtgärder och utbildning – både för att uppfylla lagkravet men också för att se över sina möjligheter att utveckla en klimatdriven affär.

Små och medelstora bygg- och anläggningsföretag har dock inte samma resurser och förutsättningar och riskerar därmed att halka efter i omställningen. Och eftersom dessa företag står för merparten av branschens omsättning och sysselsättning riskerar en kunskapsbrist att bli ett hinder för byggbranschens omställning i stort.

– Små och medelstora byggare utgör en mycket stor del av den svenska byggbranschen. De måste också ges möjlighet att bidra till omställningen för att öka sin konkurrenskraft, säger Martin Klang, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen.

För att få till ett kunskapslyft har Byggföretagen därför tagit initiativ till en utbildningsinsats där ett stort antal mindre byggföretag ska erbjudas en grundutbildning i klimatberäkning av byggnader. Efter utbildningen kommer ett tiotal av företagen att erbjudas hjälp att genomföra sin första klimatberäkning med stöd av IVL:s klimatberäkningsexperter. Vid öppna möten ska erfarenheter och lärdomar från beräkningarna sedan delas med andra företag i branschen.

I projektet ingår ett antal parter som arbetar aktivt med målgruppen små och medelstora bygg och anläggningsföretag; Byggföretagen, Beijer Byggmaterial, Wikells Byggberäkningar, Elecosoft, Basta och Byggvarubedömningen.

Mer information om projektet och anmälningslänkar finns på: Kunskapslyftet SME Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Anders Ejlertsson, anders.ejlertsson@ivl.se, tel. 010-788 66 92
Martin Klang, martin.klang@byggforetagen.se, tel. 035-19 24 91

Små och medelstora bygg- och anläggningsföretag står för cirka 80 procent av den svenska byggbranschens omsättning och personal. Som små och medelstora bygg- och anläggningsföretag räknas företag med mindre än 250 anställda. Statistiken är hämtad från SCB:s databas ”företagens ekonomi” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., med uppgifter från 2020.


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev