1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-09-06] Riksdagskandidater: Industriomställning och mer el viktigaste klimatåtgärderna
Pressmeddelande | 2022-09-06
.Cleanenergyconcept..jpg

Riksdagskandidater: Industriomställning och mer el viktigaste klimatåtgärderna

Stöd till industrins klimatomställning följt av ökad förnybar energi och mer kärnkraft är de viktigaste åtgärderna för att minska Sveriges klimatpåverkan. Det tycker kandidaterna till riksdagsvalet enligt en enkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.

– Industrins omställning är avgörande för att klara klimatmålen, och är i sin tur helt beroende av en ökad elproduktion. Det är positivt att dessa åtgärder tillsammans toppar riksdagskandidaternas prioritering av klimatåtgärder, säger Marie Fossum Strannegård, vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

De tillfrågade riksdagskandidaterna valde mellan 16 åtgärder för att minska Sveriges klimatpåverkan. Ökad elproduktion i form av förnybar el eller kärnkraft kommer på andra respektive tredje plats, och är tillsammans klart viktigast enligt kandidaterna.

– I den politiska debatten ställs ofta förnybar el mot kärnkraft och splittringen märks i vår undersökning. Bara ett fåtal kandidater rankar både förnybar el och kärnkraft bland de viktigaste åtgärderna. Men ser vi till de närmaste åren så är det framförallt en utbyggd vindkraft som snabbt kan bidra till att öka elproduktionen, säger Marie Fossum Strannegård.

Långt ned på listan hamnar åtgärder/styrmedel som påverkar beteendet, som minskad biltrafik och köttkonsumtion, samt högre flygskatt.

– Såväl vår egen som andras forskning visar att det krävs beteendeförändringar för att vi ska kunna minska klimatutsläppen så mycket som behövs. Det är viktigt att våra politiker även prioriterar åtgärder som bidrar till ett mer klimatsmart agerande. Så ser debatten och förslagen tyvärr inte alls ut just nu, säger Marie Fossum Strannegård.

Åtgärder inom transportsektorn har generellt lägre prioritet bland politikerna. Men för att klara Sveriges klimatmål om 70 procent minskade utsläpp från vägtransporter till år 2030 räcker det enligt IVL inte med biodrivmedel och en fortsatt elektrifiering av fordonsflottan.

– Vi behöver också minska bilresandet och ha en infrastrukturplanering som är anpassad för hållbara resor och ett transporteffektivt samhälle. Ökad energieffektivitet, ökad andel biodrivmedel och fler elfordon har gjort att utsläppen minskat sedan 2010, men eftersom vägtrafiken samtidigt ökat går minskningen av utsläpp inte tillräckligt snabbt, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL.

Om undersökningen

IVL Svenska Miljöinstitutet lät, via pr-byrån Westanders ”Stora valenkäten”, 552 riksdagskandidater på valbar plats svara på påståendet och frågan:

”FN:s klimatpanel IPCC redovisade i april 2022 att det är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att det ska hända behöver världens länder halvera sin samlade klimatpåverkan till 2030, och nå nettonollutsläpp runt 2050. För det krävs det mycket snabba utsläppsminskningar i samtliga länder – Vilka fem åtgärder anser du är viktigast att vidta för att Sverige ska minska sin klimatpåverkan? Rangordna de fem alternativ du föredrar, med den åtgärd du tycker är viktigast överst.”

Av de som fick enkäten svarade 50 procent, 276 kandidater. Valenkäten genomfördes som en elektronisk enkät under perioden 24 maj till 27 juni.

Riksdagskandidaterna fick rangordna de fem åtgärder de ansåg vara viktigast för att Sverige ska minska sin klimatpåverkan. Längden på staplarna i figuren nedan motsvarar det totala antalet poäng för varje åtgärd (fem poäng för topplacering ner till en poäng för femteplacering).

Valenkät 2022. Riksdagskandidaternas val av åtgärder för minska klimatpåverkan.

Om man bara ser till antalet riksdagskandidater som anger en åtgärd som topp 5-prioritering (utan hänsyn till rangordningen där emellan) blir bilden delvis annorlunda. I figuren nedan motsvarar längden på staplarna antalet riksdagsledamöter som angett åtgärden.

Valenkät 2022. Riksdagskandidaternas val av åtgärder för minska klimatpåverkan.

Resultatet från valenkäten finns även att ladda ner här. Pdf, 130.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat fördelade per parti Pdf, 185.1 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Marie Fossum Strannegård, marie.fossum.strannegard@ivl.se, tel. 010-788 65 06
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16
Sara Malmheden, pressansvarig, sara.malmheden@ivl.se, tel. 010-788 65 10


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev