1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-08-15] Nytt EPD-avtal samlar Norden kring klimatdokumentation
Pressmeddelande | 2022-08-15
Blurred trees framing the photo of multiple apartments in different colors, a crane centered in front of the houses.

Nytt EPD-avtal samlar Norden kring klimatdokumentation

Att utveckla och använda miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, har hittills i många fall varit svårt, tidskrävande och kostsamt. Ett nytt avtal som har tecknats mellan de ansvariga för EPD-programmen i Sverige, Danmark och Norge ska ändra på det och skapa nya möjligheter att använda miljödata över gränserna.

– Vi ser att EPD:er kommer att spela en allt viktigare roll i takt med att länder ställer krav på byggnaders totala klimatpåverkan, inklusive livscykelanalyser. Genom avtalet gör vi det enklare för branschens alla aktörer att möta de kraven och kan tillsammans utveckla EPD-systemet vidare, säger Sebastiaan Stiller, vd för svenska EPD International som är ett dotterbolag till IVL.

Efterfrågan på miljövarudeklarationer, så kallade EPD (Environmental Product Declaration) har ökat snabbt de senaste åren, särskilt inom byggbranschen. Den svenska EPD-databasen ökade med 200 procent åren 2019-2021 och innehåller nu över 3400 registrerade EPD:er. Även i Norge har man sett en explosionsartad ökning av EPD:er de senaste åren.

Stark signal för den nordiska byggbranschen

Det avtal som har tecknats innebär ett ömsesidigt erkännande av EPD:er, inklusive de produktkategoriregler (PCR) som de utgår från.

– Det innebär att EPD-ägarna, det vill säga producenterna, får en helt annan synlighet och tillgång till en mycket större marknad. Samtidigt blir det lättare för konsulter, entreprenörer och andra som behöver beräkna byggnaders klimatpåverkan att få tillgång till uppgifter om de byggprodukter som de använder i sina byggprojekt, säger Håkon Hauan, verksamhetschef för EPD Norge.

Den så kallade Mutual Recognition Agreement (MRA) innebär att tillverkningsföretag som har fått en EPD publicerad av en av de tre nordiska aktörerna nu – mot en mindre engångsavgift – kan få den publicerad av de två andra aktörerna utan att behöva verifiera den på nytt.

– Avtalet om ömsesidigt erkännande av EPD:er är en stark signal till och från den nordiska byggbranschen om att vi är enade i vår önskan att påskynda den gröna omställningen, säger Martha K. Sørensen, chef för EPD Danmark.

De tre ländernas EPD-programoperatörer hoppas att fler länder ansluter sig. De ser möjligheter till kunskapsutbyte och samarbete om digitalisering, verktyg och produktkategoriutveckling. Målet är att länderna ska harmoniseras över hela linjen så långt det är möjligt. Som en del av avtalet kommer en panel med representanter från de tre länderna att inrättas som fortlöpande kommer att diskutera utveckling av systemet.

För mer information, kontakta:
Sebastiaan Stiller, sebastiaan.stiller@environdec.com, tel. +46 (0)73 879 85 51
Håkon Hauan, hha@epd-norge.no, tel. +47 (0)97 72 20 20
Martha K. Sørensen, mks@teknologisk.dk, tel. + 45 (0)72 20 27 67

Läs mer på EPD Internationals hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EPD – Environmental Product Declaration

Miljövarudeklarationer, så kallade EPD, är ett informationssystem som har utarbetas i enlighet med erkända europeiska och internationella standarder. Grunden för en EPD är livscykelanalys som beskriver en produkts miljöpåverkan ur hela dess livscykel.

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev