1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-05-17] Säkrare återvinning av plast från sjukvården
Pressmeddelande | 2022-05-17
Medical protective clothing

Säkrare återvinning av plast från sjukvården

Hur kan vi minska förbrukningen av plast inom sjukvården? I ett forskningsprojekt som IVL genomför tillsammans med Trioworld, ska en metod som utvärderar och säkerställer steriliseringsegenskapen i plaståtervinningsprocessen tas fram. På sikt, kan det betyda att även klassificerat avfall från sjukvården kan återvinnas på ett säkert sätt.

– Det finns en stor potential i att återvinna mer av den plast som används i sjukvården eller i att använda plasten i så kallande stängda loopar, där plastmaterialet används i samma applikation flera gånger och på så sätt behåller materialets kvalitet. Men man behöver säkerställa att de återvunna produkterna är säkra och klarar de hygienkrav som ställs i vården, säger Alexandra Maria Almasi, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under 2021 har Trioworld, som är en aktör inom hållbara plastfilmlösningar, i samarbete med ett större sjukhus genomfört ett pilotprojekt för att utvärdera insamling och återvinning av oklassificerade skyddsförkläden. Projektet samlar in använda skyddsförkläden som sedan går till sortering och nedsmältning för produktion av ny plastfilm och nya skyddsförkläden. Ambitionen har varit att skapa ett cirkulärt flöde i syfte att minska förbrukningen av ny råvara och klimatpåverkan.

Trioworld har byggt en helautomatiserad linje för tillverkning av förkläden och kan idag leverera 230 miljoner skyddsförkläden per år och cirka tio miljoner skyddsrockar i plast. Enligt en livscykelanalys som företaget låtit göra, kan återvinningen av plastprodukterna minska koldioxidutsläppen med upp till 60 procent beroende på avstånd för insamling, sortering, rengöring och val av teknik.

I det nya forskningsprojektet som IVL nu ska genomföra tillsammans med Trioworld, ska man ta fram en metod för att säkerställa steriliseringsegenskapen i plaståtervinningsprocessen. Projektet kommer att arbeta med det plastmaterial som används till engångsförkläden (LDPE) och bygger vidare på det arbete som Trioworld har gjort i pilotprojektet i Stockholm.

IVL ska i dialog med externa experter ta fram en metod för verifiering av steriliseringsegenskapen i processen. Tester ska sedan genomföras både i laboratorieskala och på två av Trioworlds anläggningar i Sverige för att fastställa processparametrar som ska ligga till grund för en ny standard för sterilisering. Metoden och standarden kommer sedan kunna användas av flera aktörer inom plastindustrin.

Det projekt som Trioworld genomfört har skapat stort engagemang och även fått stort intresse från andra sjukhus och regioner som vill göra samma insats. Det pågår diskussioner mellan Sveriges samtliga regioner kring hur man når en mer hållbar plastanvändning inom vården, både genom minskad användning och ökad materialåtervinning.

– Produktsäkerheten kommer alltid först. Genom att säkerställa återvinningen av klassificerat avfall kommer vi kunna återvinna en större andel av den plast som används i vården, säger Kristin Geidenmark Olofsson, som ansvarar för regulatoriska frågor och strategisk innovation på Trioworld.

Enligt en kartläggning av plastanvändningen i Sverige används det årligen över 800 miljoner engångsprodukter inom hälso-och sjukvården. Det mesta av den plasten går i dagsläget till förbränning efter användning.

För mer information, kontakta:
Alexandra Almasi, alexandra.almasi@ivl.se, tel. 010-788 67 26
Kristin Geidenmark Olofsson, Trioworld, kristin.olofsson@trioworld.com, tel. 070-643 79 13

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev