1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-05-10] Nytt forskningsprojekt ”Usereuse” sätter fokus på innovativ återanvändning
Pressmeddelande | 2022-05-10
Vintage toned portrait of a young beautiful brunette woman in London second hand marketplace. She is wearing casual clothes, black knitted sweater, looking through the second hand market stalls.

Nytt forskningsprojekt ”Usereuse” sätter fokus på innovativ återanvändning

Vad krävs för att återanvändning ska bli norm och på sikt lika enkelt som nyköp är idag? Det pågår många initiativ för återanvändning men de flesta initiativen är små och har svårt att växa. Nu startar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Citycons gallerior i Liljeholmen och Mölndal, Blocket, Myrorna, Sörab och Mölndals kommun satsningen Usereuse för att se hur återanvändning kan förstärkas och skalas upp.

– För att kunna uppfylla de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet om att begränsa klimatutsläppen behöver vi använda de resurser som vi tar ut på ett bättre sätt. En av nycklarna i omställningen är återanvändning, säger Annelise de Jong, konsumtionsforskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns många nya former för hur återanvändning sker. Mängden marknadsplatser online där man kan sälja och köpa återanvänt ökar, butiker provar att sälja vintage eller att samarbeta med second hand-butiker. Second hand-butiker provar också att flytta in i gallerior. Återvinningscentraler skapar nya samarbeten för återanvändning, som kvartersnära återvinningscentraler och butiker där man både kan ge bort och ta saker.

Medan återvinning i stor utsträckning har kunnat lösas med hjälp av teknik och ett fåtal aktörer så kräver återanvändning andra typer av innovationer och lösningar. Det behövs en bredd av aktörer för att kunna överbrygga gränsen mellan nyköp, secondhandmarknad och det vi lämnar på återvinningscentraler och använda all möjlighet till återanvändning som finns.

– Vi arbetar dagligen med att försöka att flytta material högre upp i avfallstrappan. Vi ser att det finns ett gap mellan det som samlas in och det som faktiskt återanvänds, säger Jeanette Hartung, enhetschef återanvändning på Mölndals kommun.

Det fyraåriga projektet Usereuse finansieras av Vinnova och ska resultera i ny kunskap om hur nuvarande system stödjer återanvändning, hur dessa system kan stärkas, kompletteras och skalas upp.

– Svenskarna är bra på att lämna in kläder, textil och inredning som de inte längre använder. Vi hoppas att även köp av second hand ska öka, vi har i dagsläget tyvärr inte avsättning för mer än 20 procent på den svenska marknaden av det som samlas in, säger Urban Bolin, insamlingschef på Myrorna.

Frågor kring tillgänglighet, logistik och transporter kommer vara viktiga liksom inställning till återanvändning.

– Återanvändning och cirkulär ekonomi är en växande trend. Vi vill gärna kunna erbjuda våra hyresgäster och besökare möjligheter till både återanvändning och återvinning, säger Peter Brodd, affärsområdeschef på Citycon.

För mer information, kontakta:
Annelise de Jong, annelise.dejong@ivl.se, tel. 010-788 69 36


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev