1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-05-04] Alf Engqvist – ny ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutet
Pressmeddelande | 2022-05-04
Alf Engqvist, vd för Göteborg Energi och ny ordförande för IVL.

Foto: Göteborg Energi

Alf Engqvist – ny ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutet

Alf Engqvist, vd och koncernchef för Göteborg Energi, har idag valts till ny ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutets styrelse. Han efterträder Annika Helker Lundström som efter tolv år valt att sluta som ordförande.

Alf Engqvist har många års erfarenhet inom energibranschen, bland annat som vd för Infratek och dotterbolag inom Vattenfall. Han är idag vd och koncernchef för Göteborg Energi. Han har under många år haft flera styrelseuppdrag och sitter idag som ledamot i Gomero Group och 4Public Sverige Handelsbolag. Alf Engqvist var tidigare ordinarie ledamot i IVL:s styrelse men övergår nu i rollen som styrelseordförande.

– I arbetet för en hållbar utveckling är IVL Svenska Miljöinstitutet en viktig aktör och samarbetspartner. Som fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet som både arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag finns det många möjligheter. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelse, ledning och medarbetare skapa samarbeten som bidrar till verklig miljönytta och ökar takten i omställningen, säger Alf Engqvist.

Peter Nygårds, ordförande för Stiftelsen IVL som är ägare till bolaget IVL, ser mycket positivt på tillsättningen.

– Jag är mycket glad att Alf Engqvist tackat ja till att bli ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutets styrelse. Han har de egenskaper och erfarenheter som vi behöver. Tillsammans med styrelse och ledning kommer han kunna driva IVL i den tillväxtfas vi är inne i och tillsammans med våra kunder och samarbetspartners driva på omställningstakten.

– Jag vill också tacka Annika Helker Lundström för ett långt och förtjänstfullt åtagande, säger Peter Nygårds.

För mer information, kontakta:
Alf Engqvist, alf.engqvist@goteborgenergi.se, tel. 073-079 67 59
Peter Nygårds, pnextended@gmail.com, tel. 070-690 16 00


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev