1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-04-21] Stora skillnader i företagens arbete med biologisk mångfald
Pressmeddelande | 2022-04-21
Colorful field margin on the edge of a newly harvested wheat field. In the Netherlands, field margins are subsidized by the government to promote biodiversity. The photo was taken in North Brabant.

Stora skillnader i företagens arbete med biologisk mångfald

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt hur näringslivet arbetar och följer upp sitt arbete med biologisk mångfald. Resultatet visar att det är stora skillnader mellan företag av olika storlekar och mellan företag som har direkt eller indirekt påverkan på den biologiska mångfalden.

– Företag som har direkt påverkan på biologisk mångfald, till exempel genom markanvändning som skogs- och jordbruket, har ofta ett mer etablerat arbete kring de här frågorna. De har arbetat med det under längre tid och har det som en mer integrerad del av sin verksamhet, säger Henrik Johansson, projektledare och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Däremot när det gäller företag med verksamhet som har mer indirekt påverkan på biologisk mångfald, till exempel genom sina leverantörskedjor eller via insatsvaror, så är det tydligt att de flesta bara har påbörjat det strategiska arbetet och att etablera en struktur för mätning och uppföljning.

– En anledning till att få företag i dagsläget rapporterar och har mål för biologisk mångfald kan vara att det inte finns någon gemensam syn på vad biologisk mångfald innebär för företag. Dessutom är det utmanande att mäta tillståndet och förändringen av biologisk mångfald på ett enhetligt och kvantitativt sätt eftersom biologisk mångfald är väldigt platsspecifik, säger Eskil Mattsson, forskare på IVL.

Kartläggningen visar också på tydliga skillnader mellan företag av olika storlekar. Hos större företag finns det mer resurser för att mäta, rapportera och följa upp påverkan på biologisk mångfald medan mindre företag behöver mer stöd och kunskap, både för få insikt om vilken påverkan verksamheten har och vilka åtgärder som ska prioriteras.

– Ofta har de här företagen en utvecklad strategi för hur man ska arbeta med klimatpåverkan och annan miljöpåverkan men eftersom frågan om biologisk mångfald är komplex och svår att mäta så vet företagen inte riktigt hur de ska börja. Några relevanta frågor blir att tydliggöra ansvaret för biologisk mångfald inom det egna företaget, säkerställa att det finns kunskap om vilken påverkan som finns i olika delar av värdekedjan och därefter se vilka åtgärder som ska prioriteras, säger Henrik Johansson.

I rapporten sammanställs arbetssätt och metoder som kan tillämpas av olika typer av verksamheter inom olika branscher för att mäta och följa upp biologisk mångfald. Kartläggningen är baserad på en litteraturstudie och intervjuer med representanter från företag inom olika branscher.

Ladda ner rapporten här: Näringslivets arbete med biologisk mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Henrik Johansson, henrik.johansson@ivl.se, tel. 010-788 68 76
Eskil Mattsson, eskil.mattsson@ivl.se, tel. 010-788 67 34

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev