1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-11-25] IVL växer och etablerar verksamhet i norra Sverige
Pressmeddelande | 2021-11-25
Lejonströmsbron i Skellefteå.

IVL växer och etablerar verksamhet i norra Sverige

IVL Svenska Miljöinstitutet fortsätter att växa och utökar nu verksamheten med nytt kontor i Skellefteå. IVL arbetar redan idag med miljömätningar och tillståndsprocesser i norra Sverige men också i flera forskning- och innovationsprojekt inom klimat- och energiområdet. Det arbetet förstärks nu med den nya satsningen.

– Vi vill vi bidra med forskning och kompetens som stöttar den samhällsomvandling som Sverige står inför, där vi fram till 2030 ska mer än halvera våra klimatutsläpp och till 2045 nå nettonollutsläpp. Det driver fram stora satsningar på ny teknik med förnybara energilösningar och i den omställningen är norra Sverige en viktig region, säger Marie Fossum Strannegård, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver forskning och konsultverksamhet inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. Kundkretsen finns inom alla branscher, myndigheter och organisationer. En viktig roll för IVL är att vara en brobyggare mellan näringsliv och myndigheter och att bidra till lösningar som både uppfyller hållbarhetsmålen och stärker svensk konkurrenskraft. IVL har sedan tidigare kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Beijing, Mumbai och Fiskebäckskil.

I norra Sverige har IVL arbetat nära industrin i flera projekt, bland annat med miljömätningar och tillståndsprocesser. IVL har också bred kompetens inom cirkulära industriprocesser, klimatomställning och frågor som rör hållbart samhällsbyggande.

Verksamheten i norra Sverige kommer att ha fokus på näringslivets klimatomställning men med fortsatt stark koppling till IVL:s roll som forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. För etableringen av ett nytt kontor i Skellefteå har IVL rekryterat Aurora Pelli som närmast kommer från Region Västerbotten där hon har ansvarat för näringslivsfrågor och utbildning. Aurora Pelli kommer att vara chef för IVL:s etablering i Skellefteå och utveckla IVL:s närvaro och verksamhet i norra Sverige.

– Vi är mycket glada för att ha fått denna rekrytering på plats och ser fram emot att bygga IVL i norra Sverige starkt tillsammans med Aurora och andra aktörer i Västerbotten och Norrbotten, säger Anna Jarnehammar, chef för affärsutveckling på IVL.

För mer information, kontakta:
Marie Fossum Strannegård, marie.fossum.strannegard@ivl.se, tel. 010-788 65 06
Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev