1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-09-28] Ny rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor
Pressmeddelande | 2021-09-28
Couple walking with city bikes in Copenhagen street shopping. Urban living lifestyle. Commuting with bicycle, young students couple tourists traveling in Europe.

Ny rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor

Byt ut rött kött mot vitt kött och grönsaker och hitta alternativ till flygresor. Det är några av rekommendationerna i en ny rapport från Nordiska ministerrådet om de nordiska hushållens privata konsumtion. Rapporten som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet kartlägger privat konsumtion i de nordiska länderna och presenterar åtta åtgärder som kan göra våra konsumtionsvanor mer hållbara och klimatvänliga.

Enligt internationella rankningar ligger de nordiska länderna långt före andra länder när det gäller att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Men det finns vissa mål som sticker ut som svåruppnåeliga även i Norden, särskilt mål tolv om hållbar konsumtion och produktion.

– Vår privata konsumtion bidrar till stora utsläpp av växthusgaser som ofta inte ingår i ländernas rapportering. I Norden är det i dag bara Sverige som rapporterar konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i sin officiella statistik, som ett komplement till de territoriella utsläppen. Därför är den här rapporten ett viktigt verktyg för det nordiska samarbetet, säger Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Som konsument kan det vara svårt att göra hållbara val, och inte minst att förstå effekterna av den egna konsumtionen. Den nya rapporten har analyserat klimatpåverkan från privata hushåll i de nordiska länderna med fokus på fyra teman: bostad, transporter, mat och konsumtionsvaror.

– Rapporten visar hur mycket vår konsumtion i de nordiska länderna påverkar såväl klimatutsläppen och miljön som de sociala förhållandena i andra länder, och att vi måste minska sådant som långa flygresor, vissa typer av mat och lyxprodukter. Det handlar också om att se till att grundläggande sociala avtal respekteras i de länder som producerar de varor vi konsumerar. Till exempel kommer största delen av våra kläder från andra länder, säger IVL-forskaren Annelise de Jong, som varit projektledare för undersökningen.

Transporter största källan

Transporter är den största källan till konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser från hushåll i Norden. Rapporten uppskattar att transporter står för cirka 30 – 40 procent av de totala utsläppen från de nordiska hushållen. Bland transportalternativen är det flyget som har de högsta utsläppen av växthusgaser. I rapporten pekar forskarna på att den största potentialen för mer hållbara transporter ligger i att minska antalet korta flygresor, eftersom data visar att nordiska konsumenter gärna väljer alternativa lösningar för de kortare resorna om sådana finns.

En annan väg till mer klimatvänliga transporter är att byta ut fossila bränslen mot el. Rapporten visar att länderna skiljer sig något när det gäller antalet eldrivna personbilar. Norge är ledande på elbilar. 2019 gick cirka tio procent av bilarna i Norge på el. Island är tvåa med cirka fyra procent, medan elbilarnas andel i de andra länderna är mindre än en procent. Enligt forskarna kan det bland annat förklaras av att det i Norge finns ekonomiska fördelar med att köra elbil, vilket konsumenterna uppskattar.

Mycket rött kött i de nordiska köken

Produktionen av rött kött, till exempel nötkött, står för de största klimatutsläppen bland livsmedel, och enligt rapporten är det danskarna som har det nordiska rekordet i konsumtion av nötkött med i genomsnitt 24 kg per person under ett år. Svenskarna är tvåa strax efter med 23 kg och Finland trea med 19 kg. Cirka 40 procent av de nordiska livsmedlen importeras och ungefär hälften av utsläppen från mat sker utomlands.

– Rapporten ger oss konkreta verktyg för att minska våra klimatutsläpp. Det finns också områden som vi i det nordiska samarbetet kan arbeta med. Det kan röra sig om allt från omställning till grön energi och flygande till köttkonsumtionen i offentliga matsalar, säger Paula Lehtomäki.

Ladda ner rapporten: Towards sustainable consumption in the Nordic Region Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Annelise de Jong, annelise.dejong@ivl.se, tel. 010-788 69 36

Åtta åtgärder för en mer hållbar konsumtion i Norden

  • Byt ut rött kött mot vitt.
  • Byt ut kött mot växtbaserat.
  • Undvik matsvinn.
  • Minska flygandet.
  • Byt privat bil mot kollektivtrafik eller andra miljövänliga alternativ, som cykel.
  • Förläng varornas livslängd.
  • Respektera mänskliga rättigheter i de länder som producerar varorna.
  • Minska den totala privata konsumtionen i Norden.
Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev