1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-02-22] Nytt pilotsystem gör metallers miljöprestanda spårbar
Pressmeddelande | 2021-02-22
Copper cog wheels in different sizes, moving together

Nytt pilotsystem gör metallers miljöprestanda spårbar

Varifrån kommer metallen i de produkter vi köper eller tillverkar? Och hur mycket påverkar gruvbrytningen och produktionen klimatet? Tack vare ett pilotsystem som det IVL-ledda projektet TraceMet har tagit fram kan man se metallens klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller. Branschorganisationen Svemin har initierat projektet där företag, hela vägen från gruva till slutanvändare, har deltagit.

– I förlängningen kan detta bli basen för ett certifieringssystem för metallbranschen, säger Erik Lindblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

TraceMet har utvecklat ett system som kan visa metallens klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller. Systemet bygger på blockkedjeteknik som håller reda på hur metallens miljöprestanda förändras när den vidareförädlas av olika aktörer.

Projektet har tagit fram två olika pilotsystem. Det ena följer värdekedjan för järn, från gruvan via ståltillverkning till bussar eller lastbilar. Det andra gäller koppar, från gruvbrytningen via tillverkning av koppartråd till elmotorer.

– Tack vare de administrativa instruktionerna i systemet kan metallen certifieras av en oberoende part, säger Erik Lindblom.

Gruvnäringens negativa påverkan på både miljön och lokalsamhället oroar många. Därför tog Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, initiativ till projektet TraceMet ­– Traceability for sustainable metals and minerals (spårbarhet för hållbara metaller och mineral).

Flera projekt om certifiering av metaller pågår parallellt i världen. Det unika med TraceMet är att projektet har involverat aktörer från hela värdekedjan: gruvorna Boliden och LKAB, vidareförädlarna Elektrokoppar och SSAB samt slutanvändarna ABB, Scania och Volvo Group. Samtliga företag har bidragit med både tid och data till projektet. Svemin är projektägare och IVL Svenska Miljöinstitutet har lett projektet, där även forskare från Rise har deltagit.

Läs rapporten: TraceMet – ett system för spårbarhet av hållbara metaller och mineral Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Erik Lindblom, erik.lindblom@ivl.se, tel. 010-788 65 71

TraceMet har pågått från december 2019 till januari 2021. Det är en del av och har finansierats av Swedish Mining Innovation, ett strategiskt innovationsprogram för svensk gruv- och metallutvinnande industri, som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Läs mer om TraceMet här. Öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev