1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-11-11] Ny rapport: Övergången till elfordon behöver styras mot hållbara resurser och socialt ansvar
Pressmeddelande | 2020-11-11
Adobe Stock (se licensinfo)

Ny rapport: Övergången till elfordon behöver styras mot hållbara resurser och socialt ansvar

Vad krävs för att eldrivna vägtransporter ska vara miljömässigt och socialt hållbara? En ny rapport som IVL har tagit fram på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige visar vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga för att nå en långsiktig hållbarhet och ger förslag på åtgärder som kan styra i rätt riktning. Rapporten visar att både fordonsindustri, transportupphandlare och politik behöver öka sitt fokus på hållbarhetsfrågor.

– Fordonsindustrin, upphandlare och lagstiftare hjälps nu åt för att snabbt ställa om till klimatsmart eldrift. Omställningen är efterlängtad och nödvändig, men långt ifrån tillräcklig. Industrin behöver fokusera mer på hållbara material i fordon och batterier, och dessa material måste återvinnas i mycket hög grad, säger Mats-Ola Larsson på IVL, en av författarna till rapporten ”Hållbar elektromobilitet”.

Studien har också gått igenom de olika system som omger själva fordonen. Då blir det tydligt att samhället måste fortsätta styra mot effektiva transportlösningar och en hög andel kollektivtrafik, cykel och gång i tätorterna. Annars kan det bli svårt att försörja transportsystemen med hållbara mängder material.

– Hållbar elektromobilitet handlar inte om att byta till en bil som kör på klimatsmart el. Det handlar om att bygga ett transportsystem som är tillgängligt för alla, där vi konsumerar hållbara mängder material och energi som ska räcka även till framtida generationer, säger Mats-Ola Larsson.

Rapporten beskriver ett ökande behov av nya material till elektronik och batterier. Litium och kobolt är kända exempel. Men även nickel, koppar och grafit ökar i betydelse. Dessa nya material skapar nya leveranskedjor och kanske blir det andra typer av miljöpåverkan i tillverkningsledet.

– Här behöver industrin jobba upp relationer med sina leverantörer så att man kan garantera miljöansvar och socialt ansvar i hela kedjan. Även upphandlare av fordon och transporttjänster har en nyckelroll i detta. Upphandlaren behöver visa fordonstillverkaren och transportören att man har en betalningsvilja så att produkterna ska kunna uppfylla rimliga krav på miljömässig och social hållbarhet, säger Martin Persson på IVL, medförfattare till rapporten.

Rapporten beskriver också politiska åtgärder. För att påskynda en övergång till eldrift kan till exempel kommuner införa små nollutsläppszoner i liten skala, i takt med att fler elfordon kommer ut på marknaden. En annan åtgärd som lyfts fram är att regeringen bör utreda hur man kan införa avståndsbaserade fordonsskatter som har lägre nivåer för eldrivna fordon, och lägre nivåer av trängselskatt för eldrivna nyttofordon. Ny lagstiftning om socialt ansvarstagande i leverantörsleden kan också vara aktuell att utreda.

– Vår rapport ger en helhetsbild. Det är väl känt att eldrift minskar klimatpåverkan, buller och energiåtgången från själva fordonen. Vi har breddat perspektivet till resursanvändning, infrastruktur och sociala aspekter i stort. Då blir det tydligt att många aktörer behöver bidra om vi ska uppnå en långsiktigt hållbar elektromobilitet, säger Mats-Ola Larsson.

Rapporten kan laddas ner här: Hållbar elektromobilitet Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se, tel. 010-788 68 35
Martin Persson, martin.persson@ivl.se, tel. 010-788 69 34

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev