1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-11-05] Nytt invasivt skadedjur upptäckt i svenska ostronbankar
Ostron med skador från ringmask

Nytt invasivt skadedjur upptäckt i svenska ostronbankar

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med företaget Bohus Seaculture upptäckt en ny, främmande art, ringmasken Polydora websteri, i ostron från Gullmarsfjordsområdet. Masken är ett vanligt förekommande skadedjur i ostronodlingar globalt.

– Arten orsakar stora problem för ostronnäringen i andra delar av världen, då kvaliteten på ostronen för konsumenten försämras kraftigt, säger Åsa Strand, forskare och marinbiolog på IVL Svenska Miljöinstitutet, verksam på forskningsstationen Kristineberg i Fiskebäckskil.

Upptäckten gjordes under pågående forskningssamarbete med det lokala vattenbruksföretaget Bohus Seaculture. Arten är genetiskt identifierad av företaget Seanalytics som Polydora websteri.

– Det varit en stor uppslutning i frågan. Göteborgs universitet och Livsmedelsverket har bidragit till att dokumentera utbredningen i en första mindre undersökning och även Länsstyrelsen i Västra Götaland och HAV har engagerat sig, säger Åsa Strand.

I dagsläget är det oklart hur vanligt förekommande arten är i svenska vatten.

Utbredning av ringmasken har lett till kollapsade ostronbestånd i bland annat Australien, Nya Zeeland och Hawaii. I våras publicerades en vetenskaplig studie som beskrev att arten upptäcktes i tyska vatten 2014 och nu finns etablerad i vilda bestånd i tyska Vadehavet. Masken gräver sig in i ostronens skal och bygger upp lerblåsor som kan skada ostronet.

– Vi kommer nu samla in prover från andra ostronbestånd för att bättre förstå utbredningen och förekomsten av denna främmande art i svenska vatten och dess potentiella konsekvenser för vattenbruksnäringen längs den svenska västkusten, säger Anna-Lisa Wrange, marinbiolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För mer information, kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel.: 010-788 66 05
Anna-Lisa Wrange, anna-lisa.wrange@ivl.se, tel.: 010-788 67 04

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev