1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-11-04] Världsunik textilsorteringsanläggning tas i drift
Pressmeddelande | 2020-11-04
Siptex automatiska textilsortering i Malmö

Världsunik textilsorteringsanläggning tas i drift

Världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering är nu redo att tas i bruk. På Sysavs anläggning i Malmö står en trettio meter lång maskin på plats. Med en sorteringskapacitet på 24 000 ton textil per år kan den komma att revolutionera svensk textilåtervinning och skapa nya marknader för textilavfall.

– Det här är pusselbiten som har saknats för att kunna materialåtervinna textil i stor skala. Vi är väldigt glada och stolta över att vi tillsammans med våra samarbetspartners har drivit på det här steget mot en mer hållbar textilhantering. Det kommer att ge miljövinster och stärka Sveriges position som föregångsland inom innovation och cirkulär ekonomi, säger Anna Jarnehammar, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bakom innovationsplattformen står flera stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter – totalt 19 aktörer under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Sorteringsanläggningen i Malmö ägs och drivs Sysav.

– Bättre nyttjande av befintliga resurser är Sysavs drivkraft. Vi är stolta över att bidra till omställningen mot en mer hållbar textil- och modeindustri. Med Siptex-anläggningen som ny del i värdekedjan kan andra aktörer skala upp sina processer och återvinningen av textil ta fart på riktigt. Det är en hållbar investering, både för Sysav och för miljön, säger Peter Engström, vd på Sysav.

Den automatiserade sorteringen bygger på optiska sensorer som med hjälp av nära-infrarött ljus kan sortera textil efter färg och fibersammansättning med hög precision. Det gör det möjligt att hantera stora textilflöden samtidigt som man kan producera textilfraktioner som matchar textilåtervinnarnas och textilföretagens behov.

– Det här har varit en flaskhals tidigare, återvinningsteknikerna finns men de flöden som krävs har saknats. För att kunna återvinna textil i större skala krävs jämn kvalitet och stora volymer och det är det som den automatiska sorteringen kan leverera. Det är länken mellan insamlat textilavfall och högkvalitativ fiber-till-fiber-återvinning, säger Erik Perzon, textilexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I full drift kommer anläggningen ha kapacitet att sortera 24 000 ton textil per år. Potentialen att öka textilåtervinningen i Sverige är stor. I dagsläget återvinns bara några få procent av allt textilavfall. Det mesta kastas i hushållssoporna och förbränns.

– Man räknar med att en svensk i snitt slänger 8 kilo textil i soporna varje år. Det blir nästan 200 ton textil om dagen. Det är ett enormt resursslöseri. Förutom klimatpåverkan så går det också åt stora mängder vatten och kemikalier i textilproduktionen. Om vi kan undvika nyproduktion genom att ta vara på den textil som redan finns på marknaden och hålla textilfibrerna så länge som möjligt i kretsloppet så är väldigt mycket vunnet ur ett resurs- och hållbarhetsperspektiv, säger Erik Perzon.

Vid frågor kontakta:
Erik Perzon, erik.perzon@ivl.se, tel. 010-788 65 70
Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76
Anna Vilén, anna.vilen@sysav.se, tel. 073-439 61 90

Om projektet
Siptex står för "Svensk innovationsplattform för textilsortering". Det stöttas av Vinnova och är ett steg tre-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium av svenska textil- och modeföretag, forskningsinstitut och myndigheter, bland andra H&M, Ikea, Kappahl, Stadium, Naturvårdsverket, Re:newcell och Myrorna. Anläggningen i Malmö ägs och drivs av Sysav.


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev