1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-09-09] SusChem Sweden lanserar forsknings- och innovationsagenda
Pressmeddelande | 2020-09-09
två kvinnor står och arbetar

SusChem Sweden lanserar forsknings- och innovationsagenda

Den nationella plattformen SusChem Sweden som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovations- och kemiindustrierna, IKEM, presenterar i samband med ett seminarium idag en forsknings- och innovationsagenda för en hållbar kemiindustri. Agendan fokuserar på tre områden där teknikutveckling och forskning kan innebära ett tekniksprång som kan ha avgörande påverkan för att minska koldioxidutsläppen från kemiindustrin.

– Vi hoppas att innovationsagendan tillsammans med den nationella teknikplattformen som grund kan bidra till att ge företag som verkar i Sverige en bra möjlighet att skapa framtidens klimateffektiva produkter och processer, säger Sara Anderson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

SusChem Sweden lanserades för drygt ett år sedan med målet att stärka den svenska kemiindustrins konkurrenskraft genom att öka samverkan mellan industri och forskning samt snabba på utvecklingen av hållbara kemikalier, produkter och tekniska lösningar.

Forsknings- och innovationsagendan som idag presenteras på ett webbsänt seminarium fokuserar på tre områden:

  • Utveckling av cirkulära plastflöden
  • Processutveckling för specialkemikalier från klimatsmarta råvaror som biobaserade och återvunna råvaror
  • Användning av klimatsmarta material och kemikalier i infrastruktur och samhällsbyggnad

– Det här är områden som har valts ut baserat på industrins behov samt svenska forskares spetskompetens. Vi vill genom att kombinera industrins efterfrågan och det vi redan är bra på öka innovationstakten inom områden där Sverige kan bli ledande. Vi vill också bygga upp en långsiktig kompetensförsörjning inom dessa områden samt öka möjligheten att attrahera större investeringar till Sverige, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

Under 2017 gav kemiindustrin upphov till cirka 1,3 miljoner ton växthusgaser enligt siffror från SCB. Industrierna bakom agendan står för betydande utsläpp av koldioxid och den svenska regeringen har visat ett tydligt intresse för teknikskiften och klimatsmarta lösningar. Projekt som lyfts fram i agendan syftar exempelvis till att öka kvaliteten på återvunnen plastråvara, utveckla processer för användning av koldioxid som råvara, samt att ta fram nya verktyg för klimatsmart design av byggnader och infrastruktur.

– Det finns en stor potential att minska koldioxidutsläppet från kemiindustrin och därför finns det ett behov av att lyfta fram åtgärder som föreslås i agendan. När vi agerar gemensamt blir vi betydligt starkare, exempelvis att genom SusChems kontor i Bryssel påverka inriktningen på EU:s nya forskningsprogram Horisont Europa, säger Staffan Filipsson som leder IVL:s internationella grupp.

Forsknings- och innovationsagendan kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att starta samarbeten och projekt kopplade till agendans fokusområden. På sikt kan även fler områden komma att läggas till.

Ladda ner klimatsmarta kemikalier med svensk industri Pdf, 557.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Sara Anderson, sara.anderson@ivl.se, tel. 010-788 6721
Nils Hannerz, nils.hannerz@ikem.se, tel. 070-32 53 007
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75

SusChem Sweden drivs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovations- och kemiindustrierna, IKEM. Det är en svensk del av den europeiska plattformen SusChem som funnits i tio år. Mer information finns här.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev