1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-06-30] Stor satsning på centrum för cirkulärt byggande
Pressmeddelande | 2020-06-30
Byggnation av ett hus

Stor satsning på centrum för cirkulärt byggande

Byggsektorn påverkar klimatet kraftigt och slukar stora mängder material. Ett nationellt centrum för cirkulärt byggande kan bidra till att ändra på det. Därför får IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med en stor grupp samarbetspartners, stöd från Vinnova för att fortsätta arbeta för en cirkulär omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

Centrum för cirkulärt byggande, som leds av IVL, är en samverkansplattform som under sina första år har samlat aktörer inom bygg- och fastighetssektorn och utvecklat flera digitala verktyg för återbruk av byggprodukter.

Nu satsar Vinnova drygt 14 miljoner kronor på fortsatt utveckling av denna arena, så att den kan bli en katalysator för en omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en tredjedel av Sveriges avfall och nästan en femtedel av växthusgasutsläppen. Cirkulärt byggande kan förändra det. Begreppet innebär en helhetssyn: att planera och designa resurseffektivt och med möjlighet till återbruk, sluta kretsloppet, minimera byggavfallet och införa nya cirkulära affärsmodeller, säger Carina Loh Lindholm på IVL som är koordinator för centrumet.

Centrum för cirkulärt byggande har bland annat utvecklat en digital tjänst som visar vilken klimatbesparing det innebär att återbruka byggprodukter. Planen för de kommande åren är stärka marknaden för återbruk och skapa mer cirkulära materialflöden genom nya arbetssätt och samverkansformer. Detta ska bli möjligt tack vare den starka förankringen i branschen som finns hos projektets parter.

– Genom Centrum för cirkulärt byggande får vi en gemensam arena för samverkan och kunskapsbyggande som stöttar hela branschens omställning till att arbeta mer effektivt och kvalitetssäkert med återbruk, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

– Samarbetet kommer att lyfta vikten av spårbarhet för byggmaterialets produkt- och miljödata och att det finns tillgänglig digital data från kunskapskällan, till exempel genom eBVD, branschens byggvarudeklaration. Det ger stora möjligheter att visa byggmaterialföretagens innovationer och är en förutsättning för det cirkulära, säger Anneli Kouthoofd, vd för Byggmaterialindustrierna.

Stort intresse hos branschaktörer

Konstellationen i projektet visar på det breda intresset som finns för frågan. Totalt är det över 30 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet som deltar, från branschorganisationerna Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Sveriges allmännytta och Byggföretagen, till ett stort antal fastighetsägare och offentliga aktörer samt byggentreprenörer, arkitekter, konsulter och forskningsinstitut. Beskedet om vidare finansiering inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation mottogs mycket positivt av de medverkande:

– Byggföretagen välkomnar den fortsatta satsningen på Centrum för Cirkulärt Byggande. Det ger branschen möjlighet att slutföra lanseringen av verktyg och plattform på bred front och därmed bidra till fortsatt utveckling av återbruk och resurseffektivisering, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen.

– Allmännyttan står inför en stor utmaning både när det gäller att bygga nytt och upprustning av det befintliga beståndet. Ska vi göra detta mer hållbart är innovation och branschöverskridande samverkan mot en cirkulär ekonomi viktig, säger Sofia Heintz, expert fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta.

Arbetet som ska pågå i två år inleds i september 2020 och finansieras med 14,3 miljoner genom Vinnovas satsning Utmaningsdriven innovation. Steg tre i programmet innebär att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Vid frågor kontakta:
Carina Loh Lindholm, carina.loh.lindholm@ivl.se, tel. 010-788 69 21

+++++++++++++++

Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och fastighetssektorn genomförs tillsammans med ett konsortium bestående av ett trettiotal parter verksamma inom bygg- och fastighetssektorn. Branschorganisationer: Byggföretagen, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta. Fastighetsägare: Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Familjebostäder, Klövern, Lokalförvaltningen Göteborg Stad, Malmö kommun Parkeringsbolag, Midroc Properties, MKB fastighets AB, Vasakronan, Västfastigheter. Arkitekter: Ettelva arkitekter, Kjellgren Kaminsky, White arkitekter. Byggentreprenörer: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, Zengun. Konsulter med flera: Bengt Dahlgren, Climate Recovery, EBAB, Sweco. Offentliga aktörer: Borlänge Energi, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Cirkulära Göteborg, Malmö Stad, Mölndals kommun. Forskningsinstitut: IVL Svenska Miljöinstitutet, Stålbyggnadsinstitutet. Läs mer om Centrum för cirkulärt byggande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev