1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-06-10] Bättre för miljön att renovera golvet än att byta ut det
Pressmeddelande | 2020-06-10
Golv på en station

Bättre för miljön att renovera golvet än att byta ut det

Varje år installeras 25 miljoner kvadratmeter golv i Sverige. En livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med golvunderhållsföretaget Bona visar att renovering av trä- och PVC-golv sparar både naturresurser och koldioxid.

– Att ta hand om det golv som redan ligger, istället för att riva ut och lägga in nytt, är bättre för miljön många gånger om, säger Fredrik Tegstedt på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den största påverkan från renovering av golv kommer från tillverkningen av lack och färg. Själva renoveringen och de tillbehör som används har relativt liten påverkan. Analysen visar att renovering av golv i många fall kan minska utsläppen av koldioxid med mer än 75 procent, samt kraftigt förbättra utnyttjandet av både fossila- och förnyelsebara resurser.

– Det säger egentligen sig självt att miljöpåverkan blir mindre vid en renovering. Man slipar bort mindre än en millimeter av befintligt lack och golv och lägger på nytt ytskikt, istället för att lägga in flera hundra kilo nytt trägolv eller vinylplast, säger Fredrik Tegstedt.

Ett renoverat golv förlänger livslängden med samma hållbarhet som ett nylagt golv. PVC-golv renoveras på ett liknande sätt som parkettgolv, först genom en dammfri slipning som tar bort den gamla lacken, därefter målas golvet i valfri färg. Även PVC-golv kan renoveras flera gånger om och håller god standard i många år.

– Den här studien visar tydligt att renovering är ett mer hållbart alternativ till att köpa nytt golv, säger Björn Johansson, global hållbarhetschef på Bona.

Inom ramen för projektet har IVL även tagit fram en strategisk handlingsplan för att få fler i golvbranschen att jobba med cirkulära flöden och resurseffektivitet.

– Normen idag är nytt. Försäljning av nya golv stöttas av den linjära affärsmodell som finns i byggbranschen idag och ofta upplevs renovering som krångligare att offerera och utföra. Det saknas tydliga incitament både för säljaren och kunden att renovera istället för att byta till nytt, säger Maria Ahlm på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Samverkan och kommunikation mellan de olika aktörerna i processen behöver förbättras, från fastighetsägare och arkitekter till materialtillverkare, golventreprenörer och fastighetsförvaltare. Vid varje givet tillfälle när till exempel en lokal byter hyresgäst bör man överväga renovering istället för att lägga in nytt golv om det är möjligt. För att kunna göra detta behöver information om vilka golv som går att renovera, tidsåtgång och kostnad vara lättillgänglig information i de kalkylverktyg som används.

– Vi ser ett stigande intresse i golvbranschen för mer cirkulära affärsmodeller. Här finns också en underutnyttjad potential med nya tjänster som till exempel renoveringsprenumerationer, digitala underhållsplaner och hyrgolv, säger Maria Ahlm.

Läs rapporten här. Pdf, 3.4 MB.

Läs mer om projektet här.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tegstedt, fredrik.tegstedt@ivl.se, tel. 010-788 68 88
Maria Ahlm, maria.ahlm@ivl.se, tel. 010-788 67 49

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev