1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-05-14] Ny studie påvisar mikroplast i luften
Pressmeddelande | 2020-05-14
mikroplast i mikroskåp

Ny studie påvisar mikroplast i luften

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt hur nedfallet av luftburen mikroplast varierar över landet. Studien visar att mikroplastpartiklar transporteras med luften till områden långt bort från utsläppskällorna. Även gummipartiklar från fordonsdäck återfanns i luftproverna, men luftspridning av dessa verkar vara mer geografiskt begränsad.

– Mikroskräp finns i alla miljöer över hela jordklotet. Mycket uppmärksamhet har riktats till spridning genom dagvatten och avloppsvatten, men nu vet vi också att det färdas med luften, säger Kerstin Magnusson, ekotoxikolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hur och var mikroskräp hamnar i miljön beror både på vilken källan är och hur partiklarna har transporterats. Vägtrafik, utsläpp från plastindustrier, nedskräpning samt slitage och tvätt av kläder utgör de största källorna för tillförsel av plast och annat mikroskräp till miljön.

Rapporten är utförd på uppdrag av Naturvårdsverket med syfte att undersöka geografiska skillnader i luftdeposition av mikroskräppartiklar. Proverna samlades in från elva platser och tjugo provtagningspunkter, från Grankölen i Norrbottens län till centrala Malmö i sydväst. Provtagningsplatserna ingår i Krondroppsnätet, ett nätverk för övervakning av atmosfäriskt nedfall av kväve och svavel till skog och öppen mark. Provtagningsutrustningen stod ute omkring en månad innan proverna samlades in.

Mikroskräppartiklar av plast, gummi och bomull kunde påvisas vid flertalet provtagningspunkter. Det totala nedfallet varierade mellan 0 och 360 partiklar per m2/dag med ett genomsnitt på 116 mikroskräppartiklar per m2/dag. Av dessa utgjorde mängden mikroplastpartiklar (plastfibrer och plastfragment) mellan 0 och 70 partiklar m2/dag.

Plastfibrer dominerade i antal vid fjorton av de tjugo provtagningspunkterna. Nedfall av gummipartiklar från fordonsdäck varierade mellan 0 och 433 fragment per m2/dag och var avsevärt högre i tätort med i genomsnitt 214 fragment m2/dag, jämfört med 8,8 resp. 3,1 utanför tätort och långt utanför tätort.

– I jämförelse med de fåtal studier av luftnedfall av mikroplastpartiklar som i dagsläget finns publicerade är de halter vi funnit ganska låga på de flesta provtagningsplatser. När det gäller luftnedfall av däckpartiklar finns det så vitt vi vet inga tidigare rapporteringar, så siffrorna kan inte relateras till situationen på andra platser. Däremot visar studien att det sker en faktisk luftspridning av däckpartiklar från trafikerade områden även om den verkar begränsas till kortare sträckor, säger Kerstin Magnusson.

Ladda ner rapporten här Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Kerstin Magnusson, kerstin.magnusson@ivl.se, tel. 010-788 69 07
Lisa Winberg von Friesen, lisa.vonfriesen@bio.ku.dk

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev