1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-03-10] Här är kommunerna som visar vägen till klimatsmart stadsplanering
Pressmeddelande | 2020-03-10
illustration på ett kvarter

Illustration: FOJAB

Här är kommunerna som visar vägen till klimatsmart stadsplanering

Örebro, Umeå och Botkyrka har valts ut som föregångare när det gäller att jobba med stadsplanering som minskar påverkan på klimatet. Nu ska de dela sina erfarenheter med fyra andra kommuner i Sverige och inom ett nätverk i Europa.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder det svenska arbetet i EU-projektet Multiply, som bildar ett nätverk av kommuner i Sverige, Italien, Polen, Tyskland, Ungern och Österrike.

– Syftet med projektet är att stimulera kommuner att ta en mer aktiv roll i klimatomställningen. Det handlar om hur man vid planering eller ombyggnad av stadsdelar kombinerar frågor om hur marken används, vilka energilösningar som är mest effektiva och hur man förflyttar människor och varor – allt i syfte att minska klimatpåverkan. En annan aspekt är hur man involverar kommunens invånare i processen, säger Jeanette Green på IVL, som är projektledare för Multiply.

Nätverket väckte stort intresse när det presenterades. 29 svenska kommuner ville vara med och det krävdes ett hårt arbete av juryn att välja ut sju av dem. Till slut utsågs Örebro och Umeå till föregångare, utifrån sitt arbete när det gäller mark, energi och mobilitet, och Botkyrka för sin stora erfarenhet av medborgarsamverkan.

– Det ska bli intressant att träffa likasinnade kommuner som vill tänja på gränserna i stadsplaneringen. Vi hoppas att vi genom Multiply hittar svenska och europeiska partners för att kunna söka EU-bidrag framöver, säger Jan Johansson, projektledare för Smart stad på stadsbyggnadskontoret i Örebro.

Örebro har en egen modell för att se till att klimatsmarta och arkitektoniskt intressanta projekt verkligen blir av: kommunen säljer marken först när bygglovet är beviljat. Ett exempel är stadsdelen Tamarinden som börjar byggas om något år och där innovativ teknik ska användas.

Delar erfarenheter och sprider dem vidare

Lomma, Västerås, Borlänge och Kalmar är utvalda för att lära mer inom nätverket. Det sker vid workshoppar som ordnas för beslutsfattare och tjänstemän från alla de sju svenska kommunerna. Syftet är att dela erfarenheter, men även att ta fram riktlinjer som underlättar för andra kommuner att arbeta på liknande sätt. Den första workshoppen hålls i Örebro den 18-19 mars. Den 14 maj hålls en prisceremoni vid konferensen Hållbar kommun, då de utvalda kommunerna presenteras.

Dessa stadsdelar, som antingen är byggda eller planerade, är aktuella inom Multiply: Jakobsdalen i Borlänge, Tullinge i Botkyrka, Kvarnholmen i Kalmar, Bjärreds vångar i Lomma, Ålidhem och Universitetsstaden i Umeå, Sätra i Västerås samt Tamarinden i Örebro.

De totalt 42 europeiska kommunerna i nätverket samlas till en konferens i slutet av året. Syftet med samarbetet är att öka förmågan att arbeta med integrerad planering för energi, mobilitet och markanvändning. Ett resultat blir att städer ska få hjälp att utveckla energiplaner för effektiv klimatomställning inom en stadsdel.

För mer information, kontakta:
Jeanette Green, jeanette.green@ivl.se, tel. 010-788 67 40
Jan Johansson, jan.ew.johansson@orebro.se, tel. 019-21 13 27

Multiply är en förkortning av Municipal peer-to-peer learning in integrating transport, land-use planning and energy policy at district level. Projektet finansieras inom EU:s program Horisont 2020 och pågår till 2021.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev