1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-01-27] Arbetsmiljö och patientsäkerhet – hinder och möjligheter för att arbeta integrerat
Pressmeddelande | 2020-01-27
En person som står i en hall

Arbetsmiljö och patientsäkerhet – hinder och möjligheter för att arbeta integrerat

De senaste decennierna har en stor del av vården flyttats ut från sjukhusen till hemmen. Det har inneburit nya förhållanden och utmaningar när det gäller vårdpersonalens arbetsmiljö, men också när det gäller patientsäkerhet. IVL har i en rapport analyserat vilka hinder och möjligheter det finns för den kommunala hemsjukvården att arbeta mer effektivt och integrerat med arbetsmiljö och patientsäkerhet.

– Intervjuerna visar att den kommunala verksamheten har speciella förutsättningar när vården sker i patientens hem, till exempel råder arbetsgivaren inte över arbetsplatsen i dessa lägen och det är olika lagstiftningar som gäller. Det här har stor betydelse för viljan och möjligheten att integrera arbetet med arbetsmiljö och patientsäkerhet, säger Sanny Shamoun, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Till exempel genomförs inga skyddsronder i de boendes hemmiljö, liknande de som görs på särskilda boenden. Det finns även en del belastningsergonomiska problem med obekväma arbetsställningar och tunga patienter som upplevs som svåra att hantera i hemmiljö. Andra arbetsmiljöfaktorer som kommunerna lyfter fram med hemsjukvården är stress och ensamarbete.

– Att löpande bedöma risker i hemmen och justera arbetssätt är en viktig del för att förbättra både arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet. Det är också viktigt att det finns fungerande system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön, säger Sanny Shamoun.

De ledningssystem som används i dagsläget är inte utformade för en integrering utan har fokus på ett område. Likaså är de ansvariga ofta specialiserade på just sitt område och det ingår inte i deras uppdrag att arbeta med andra områden.

För att lyckas med en integrering behöver man utgå från ett verksamhetsperspektiv och bygga på samverkan mellan olika kompetenser, menar Sanny Shamoun. Att formulera ett tydligt uppdrag att arbeta med ett helhetsperspektiv och tydliggöra att arbetsmiljö ingår i detta kan vara en bra grund för att utveckla arbetet med integrering.

– Om man istället för olika ledningssystem tänker i termer av ett verksamhetsledningssystem så kommer själva verksamheten i fokus och det blir mer naturligt att inkludera de områden som är relevanta, till exempel hur man kan arbeta förebyggande med både patientsäkerhets- och arbetsmiljörisker samtidigt, säger Sanny Shamoun.

Ladda ner rapporten Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Sanny Shamoun, sanny.shamoun@ivl.se, tel. 010-788 65 52  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev