1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-01-23] Organisationer vill se ökad hållbarhet för elektronikprodukter
Pressmeddelande | 2020-01-23
En telefon och ett tangentbord

Organisationer vill se ökad hållbarhet för elektronikprodukter

Den snabba konsumtionen av elektronikprylar ger upphov till stora mängder avfall och skadliga utsläpp. Den 24 januari är det Circular Electronics Day, ett initiativ som syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ansvar för elektroniken de använder.

Varje år produceras 50 miljoner ton elavfall världen över. Avfallet innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta släpps ut i naturen och påverkar människors hälsa. Mängden avfall som skapas vid tillverkningen är därtill långt mycket större. En bärbar dator ger till exempel upphov till 1,2 ton gruv- och metallavfall. Miljöproblemen som uppstår i elektronikprodukternas spår är en följd av dagens linjära ekonomiska modell, där råmaterial bryts för att tillverka produkter som används under en relativt kort tid innan de kasseras.

Den 24 januari uppmärksammas därför #CircularElectronicsDay, ett initiativ som syftar till att uppmärksamma miljönyttan med att ge elektronikprodukter ett längre liv. Organisationerna bakom initiativet vill uppmuntra både individer och organisationer att använda elektronik mer ansvarsfullt.

– När organisationer går samman kan vi göra stor skillnad. Med Circular Electronics Day vill vi inspirera och visa exempel på hur konsumenter och organisationer kan påverka genom små, vardagliga beslut, säger Hanna Ljungkvist Nordin från IVL Svenska Miljöinstitutet, som är en av initiativtagarna.

Även om tillverkare har det främsta ansvaret för produkterna de säljer så kan andra aktörer, som politiker, beslutsfattare, ideella organisationer och inköpare arbeta tillsammans för att bidra till lösningar.

– Inköpare har makt att påverka industrin att bli mer hållbar. Genom ansvarsfulla inköp kan de ha en direkt påverkan på människors liv, hälsa och miljön, säger Andreas Rehn, på TCO Development, organisationen bakom den globala hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified.

För mer information, kontakta:
Hanna Ljungkvist Nordin, hanna.ljungkvist@ivl.se, tel.010-788 68 99
Tova Andersson, tova.andersson@ivl.se, tel. 010-788 67 96

Ge dina elprylar ett längre liv

Att se till att produkter och material används under en längre tid är det enskilt mest effektiva vi kan göra för att minska den negativa påverkan och mängden elavfall. Elektronik innehåller värdefulla, ändliga resurser som kan återanvändas i nya produkter istället för att bli avfall.

De beslut som tas innan en produkt köps in har allra störst effekt.

  • Kan du köpa begagnat?
  • Är det möjligt att hyra produkten?
  • Kan du reparera eller renovera en gammal produkt?

Ibland är det inte möjligt att reparera, hyra eller köpa en begagnad produkt. Tänk i så fall på det här för att produkten ska kunna leva så länge som möjligt:

Välj gärna en produkt med högre prestanda eftersom det ökar möjligheten att den kan användas under en längre tid, av dig själv eller en annan användare.

Välj en slitstark produkt som klarar av daglig användning.

Se till att produkten går att reparera och uppgradera, att servicemanualer och reservdelar finns tillgängliga och att batteriet går att byta ut.

För att få hjälp med urvalet, håll utkik efter en hållbarhetscertifiering där cirkulära krav ingår. Välj en certifiering som följer ISO 14024, eftersom det gör att kraven måste vara omfattande, relevanta och täcka produktens hela livscykel. En oberoende part kontrollerar att kraven uppfylls.

Sälj din gamla produkt, eller lämna in den till ett återbruks- eller återvinningscentral. Många återförsäljare och andrahandsbutiker tar emot produkter.

Mer tips och inspiration för ökad återanvändning finns under hashtaggen #CircularElectronicsDay

Om Circular Electronics Day

Circular Electronics Day syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter till ett mer ansvarsfullt förhållningssätt till de elektroniska produkter de använder. Bakom initiativet står Chalmers Industriteknik, Dustin, European Environmental Bureau, CATAPA, Closing the Loop, IfixIT, Inrego, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lenovo, Lunds universitet, Recipo, TCO Development, Tradera och Xllnc.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev