1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-12-06] Arbetsplatsparkering viktigt verktyg för att påverka resvanor
Pressmeddelande | 2019-12-06

Arbetsplatsparkering viktigt verktyg för att påverka resvanor

Många kommuner vill förtäta och bygga centralt, och hellre på parkeringsytor än på grönytor. För att skapa både attraktiva och tillgängliga städer måste arbetsgivare, kommuner och fastighetsägare samverka, inte minst kring frågan om arbetsplatsparkering. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Hur vi bygger i dag påverkar utformningen av våra städer under många år framöver och då är det viktigt att vi gör smarta och informerade val. För att skapa attraktiva och tillgängliga städer behöver de centrala aktörerna jobba mot samma mål, säger Cecilia Hult, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Många kommuner är i färd med att ställa om från städer med billiga och centrala parkeringsplatser till grönare och tätare blandstäder med högre inslag av hållbart resande som cykel och kollektivtrafik. Genom att styra tillgången till och priset på arbetsplatsparkering kan både offentliga och privata arbetsgivare påverka de anställdas resvanor till och från arbetet. ­

– Många arbetsplatsparkeringar subventioneras eller bekostas helt av arbetsgivare. Ett första steg är att sätta marknadsmässiga priser på parkeringarna, annars utgör det ett stort hinder för mer hållbara lösningar, säger Cecilia Hult.

Arbetsgivare kan också i möjligaste mån välja lokaler som har nära till kollektivtrafik och knutpunkter. Fastighetsägare kan främja utvecklingen genom att erbjuda cykelparkeringar och omklädningsrum åt sina hyresgäster och låta bilpoolsföretag hyra parkeringsplats intill.

– Det är jätteviktigt att inte försämra till­gängligheten till ett område eller arbetsplats när parkeringen blir dyrare eller minskar. Minskad tillgänglighet med bil behöver vägas upp med ökade möjligheter att gå, cykla, åka kollektivt eller arbeta på distans, säger Cecilia Hult.

Rapporten är ett resultat av det treåriga forskningsprojektet Arbpark. Projektet har genomförts tillsammans med Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stads Parkering, Johanneberg Science Park, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Trafikverket och Älvstranden Utveckling.

Rapporten fokuserar på två fallstudier: Lindholmen och Campus Johanneberg i Göteborg. Den innehåller också exempel från andra länder och handfasta råd till de olika aktörerna.

Ladda ner rapporten här. Pdf, 11.1 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Cecilia Hult, tel. 010 - 788 68 65

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev