1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-09-16] Avstamp mot smartare avfallshantering
Pressmeddelande | 2019-09-16

Avstamp mot smartare avfallshantering

Med ny smart teknik har den svenska avfallshanteringen stora möjligheter att utveckla effektivare och mer hållbara lösningar. Som vägledning och inspiration publicerar Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet nu fyra skrifter som visar flera goda exempel.

– Inom avfallssektorn är potentialen hög för att digitaliseringen ska kunna bidra till ökad samhällsnytta. Här finns pengar att tjäna och miljövinster att göra, säger Eva Stattin, projektledare och digitaliseringsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Jämfört med andra svenska branscher är avfallshanteringen sen i sin digitalisering. Intervjuer med kommuner och avfallsorganisationer visar att det bland annat handlar om att den nya tekniken är svår att få grepp om. Att det kan vara svårt att veta vilken nytta digitalisering kan ge och att det krävs både kunskap och ledarskap för att lyckas.

– Det finns en stor efterfrågan på stöd och vägledning i branschen, speciellt kring hur digitalisering kan användas som stöd för logistik och insamling av data. Digitalisering är ett område med stor betydelse för avfallsbranschen. Rätt använt kan sådana smarta lösningar effektivisera avfallshanteringen och leda till bättre förebyggande åtgärder och ökat återbruk, säger Jessica Christiansen, utvecklingschef på Avfall Sverige.

– Eftersom digitalisering kan vara utmanande är det bra med konkreta exempel som visar vilket värde som kan uppstå som resultat av digitaliseringssatsningar. Erfarenheter från den egna branschen är extra efterfrågade och därför har vi i rapporten lyft fram goda exempel både från Avfall Sveriges medlemmar och från satsningar i våra grannländer, säger Eva Stattin.

Norska BIR visar exempelvis att antalet hämtningar kunnat minskas med 30 procent och att mängden restavfall minskat med 9 procent tack vare satsningar på digitalisering i verksamheten. Rapporten ger också exempel inom kundtjänst, insamling av information samt för återbruk och avfallsförebyggande åtgärder.

Läs mer och ladda ner skrifterna här Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Eva Stattin, IVL Svenska Miljöinstitutet. eva.stattin@ivl.se, tel. 010-788 67 10

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev