1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-09-05] Textilavfall och elskrot påverkar klimatet mest
Pressmeddelande | 2019-09-05

Textilavfall och elskrot påverkar klimatet mest

Textil, elektriska produkter och elektronik – de avfallstyperna har störst påverkan på klimatet. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram i samarbete med Avfall Sverige.

För klimatets skull är minskad konsumtion bättre än återvinning. Det står klart i studien, som har gått igenom 32 fraktioner av hushållsavfall och utvärderat deras klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. IVL har undersökt både vilken effekt man får av att förebygga avfall – vilket oftast innebär att produkten inte tillverkas – och av återvinning eller behandling av avfallet.

– Vår studie visar att minskad konsumtion alltid ger större klimatvinster än återvinning, eftersom man sparar koldioxidutsläpp genom att undvika att tillverka en produkt. När det gäller avfallsbehandling är det oftast bättre för klimatet att materialåtervinna avfallet än att använda det för energiåtervinning, säger Jurate Miliute-Plepiene på IVL.

Studien jämför klimatpåverkan av olika avfallstyper med utsläppen från en bensinbil. Detta är topplistan över vad som sparar mest utsläpp av koldioxid:

  1. Ett kilo elprodukter som inte tillverkas sparar motsvarande 305 km bilkörning.
  2. Ett kilo textil som inte tillverkas sparar motsvarande 200 km bilkörning.
  3. Återanvändning av ett kilo använd textil sparar motsvarande 95 km bilkörning.

När grupperna bryts ner till enskilda produkter blir det ännu mer konkret. Om man låter bli att tillverka en enda mobiltelefon slipper vi utsläpp motsvarande 460 km körning.

Läs mer i rapporten: Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Jurate Miliute-Plepiene, jurate.miliute@ivl.se, tel. 010-788 67 20
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev