1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-05-14] Nu invigs den fullskaliga anläggningen för läkemedelsrening i Simrishamn
Pressmeddelande | 2019-05-14

Nu invigs den fullskaliga anläggningen för läkemedelsrening i Simrishamn

Ett avloppsvatten för återbruk – det är förhoppningen för den utökade reningen vid Stengårdens reningsverk i Simrishamn. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Simrishamns kommun testat ett helt nytt och innovativt reningssystem. Den 24 maj invigs fullskaleanläggningen. En av de stora miljövinsterna är att få bort läkemedelsrester från vattnet.

– Att få bort läkemedelsrester från vattnet innebär stora vinster för miljön. Lyckas vi med det har vi en innovativ exportprodukt som kan bidra till stor miljönytta runt om i världen, säger Staffan Filipsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utvecklingsprojektet som startade i slutet av 2014 har fått finansiering inom det tredje steget i Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. I tidigare studier har IVL tillsammans med samarbetspartners testat ett antal tekniker för rening av läkemedelsrester, återvinning av vatten och framställning av energi, fosfor och andra näringsämnen.

I det sista steget som nu är i full gång har projektet skalats upp rejält och merparten av det utgående vattnet från Simrishamns reningsverk ska renas i ett innovativt system med flera olika reningstekniker – diskfiltrering, ozonbehandling följt av sandfilter eller aktivt kol. Efter det ska utvärderingen som nu pågår för fullt förhoppningsvis visa att vattnet är så rent att det skulle kunna återföras i kretsloppet via infiltration till grundvattnet.

– Byggprojektet i sin helhet har varit mycket lyckat där vi som beställare, upphandlade entreprenörer och konsulter ödmjukt och engagerat samverkat för att skapa nästa generations reningsverk. Tidplan och budget har hållits och full drift har nu pågått under fyra månader, säger Stefan Blomqvist, projektchef på VA-avdelningen i Simrishamn.

– Om projektet blir framgångsrikt har vi kommit ytterligare en bra bit längre mot vårt mål att göra om våra reningsverk till produktionsanläggningar för nyttigheter. Vattenbrist finns överallt i världen i dag och det kommer att bli värre med klimatförändringarna och den fortsatt kraftiga urbaniseringen. Det här är en del av lösningen – att vi börjar se avloppsvatten som en resurs istället för som avfall, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den 24 maj bjuder IVL Svenska Miljöinstitutet och Simrishamns kommun in till en halvdag med seminarium, rundvandring och invigning av den fullskaliga anläggningen för läkemedelsrening.

Vid frågor kontakta:
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75 
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 010-788 65 43
Stefan Blomqvist, Stengårdens ARV, stefan.blomqvist@simrishamn.se, tel. 0414-81 92 18

Forskningsprojektet ”Morgondagens kommunala avloppsvattenrening – en produktionsanläggning av nyttigheter” genomförs i samverkan med Simrishamns kommun, företagen Nordic Water, Xylem, AquaQ och Cerlic, samt Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, KTH, Lunds universitet och Rise. Projektet delfinansieras av Vinnova och Simrishamns kommun och de deltagande organisationerna

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev