1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-05-07] Svenskt samarbete ska bana väg för en hållbar kemiindustri
Pressmeddelande | 2019-05-07

Svenskt samarbete ska bana väg för en hållbar kemiindustri

Den 15 maj lanseras en svensk plattform för hållbar kemiindustri – SusChem Sweden. Syftet är att öka samverkan mellan industri och forskning kring viktiga frågor och bidra till utvecklingen av hållbara kemikalier, produkter och tekniska lösningar. Bakom initiativet står IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovations- och kemiindustrierna, IKEM.

– Med SusChem Sweden vill vi stärka den svenska kemiindustrins konkurrenskraft genom att öka samarbetet och snabba på utvecklingen av produkter, material, teknik och kemikalier som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Genom initiativet vill vi också få till en bättre samordning av EU:s forskningsmedel, svenska forskningsmedel och industrins egna forskningsresurser, samt göra det lättare att hitta finansiering för gemensam forskning, säger Sara Anderson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

SusChem Sweden blir en svensk del av den europeiska plattformen SusChem som funnits i tio år. Plattformen har spelat en viktig roll för att utveckla och samordna multinationella europeiska samarbeten mellan forskningen och industrin. Under åren har den europeiska plattformen också inspirerat EU-kommissionen att satsa drygt tio miljarder kronor på forsknings- och innovationsprojekt om viktiga hållbarhetsfrågor som effektivare vattenanvändning, utbyte av kritiska råvaror, energieffektivisering och biobaserad industri. Detta vill man nu även åstadkomma i Sverige.

– Tajmingen för SusChem Sverige är helt rätt. Svenska kemiföretag ser alltmer hållbarhet som en möjlighet att hitta nya produkter och tjänster. Den svenska regering satsar på ett substitutionscentrum som ska stimulera utvecklingen av hållbara kemiska produkter och produktionsprocesser, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

– Vi måste utnyttja kraften i att samordna oss i detta arbete så att vi kan fokusera på det vi i Sverige kan göra bäst och öka chansen att attrahera de stora företagens investeringar till Sverige. Det handlar främst om att fånga upp industrins behov men också välja områden där vi har en forskningsmässig spets, säger Staffan Filipsson, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den 15 maj lanseras SusChem Sweden på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Deltar gör näringsminister Ibrahim Baylan (S) som berättar regeringens syn på utvecklingen av klimatsmart industri och samverkan mellan forskning och industri.

Det blir också panelsamtal med forskare kring möjligheten att öka innovationstakten inom svensk kemiindustri och panelsamtal med företrädare för företag kring svenska initiativ och forskningsprojekt med fokus på plast, processutveckling för förnybara specialkemikalier och användningen av klimatsmarta material och kemikalier i infrastruktur och samhällsbyggnad.

Under seminariet presenteras också utkastet till en svensk forskningsagenda ”Tillverkning av klimatsmarta molekyler – samverkan mellan forskning och industri i Sverige”.

 

Vid frågor kontakta:
Sara Anderson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev