1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-04-01] Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet
Pressmeddelande | 2019-04-01

Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap. För att ändra på det inleds nu ett samarbete mellan Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det här är ett oerhört viktigt projekt, som förhoppningsvis kan sätta en branschstandard för klimatkrav i byggnation, säger Jonas Högset, chef för fastighets- och boendeenheten på SABO.

Bostadsbolag har hittills främst satsat på att minska sin klimatpåverkan genom att energieffektivisera sina fastigheter. Men nu behöver sökljuset också riktas mot byggprocessen, som är en stor klimatbov.

– Problemet är att det saknas tillräcklig kunskap för att kunna ställa klimatkrav på byggnation i dag. Vi kan inte förbättra oss om vi inte först reder ut hur vi ska ställa de kraven, säger Jonas Högset.

Därför inleds nu ett nytt projekt inom Allmännyttans klimatinitiativ, som är ett gemensamt upprop där hittills 164 allmännyttiga bostadsföretag med sammanlagt 628 000 lägenheter lovat jobba för en fossilfri allmännytta till 2030. Tillsammans startar nu SABO, Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet arbetet för att få fram klimatkrav som kan användas på ett smidigt sätt och till en rimlig kostnad. Sju bostadsföretag ska utses att bli testpiloter i det nya projektet.

– Det finns mer grönt kapital än gröna projekt. Det blir spännande att se hur IVL här kan bidra till att utveckla vetenskapligt grundade kriterier för grön belåning, så att det blir lättare att matcha ihop pengar med bra gröna projekt, säger Anna Jarnehammar, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet, som förra årets lanserade ett klimatberäkningsverktyg för byggsektorn, BM.

Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och finansierar en stor del av allmännyttans byggande.

– Vi erbjuder i dag grön finansiering, med något lägre ränta. Men hållbarhetskriterier i kreditgivningen handlar nu mest om energieffektivisering. Vi vill se en utveckling där kriterierna också inkluderar klimateffekter från byggnation, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest som finansierar en stor del av allmännyttans byggande.

I dag är runt sju procent av Kommuninvests krediter så kallade gröna lån, men Björn Bergstrand skulle gärna se att andelen växte.

– Det finns en stor efterfrågan på finansiella produkter som synliggör miljöinvesteringar på kommunal nivå. Vi hoppas därför att vi successivt kan bygga upp kunskap i det här projektet som sedan kan omsättas i nya kriteriekrav för gröna lån, säger han.

För mer information kontakta:
Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 073-078 96 53
Jonas Högset, SABO, jonas.hogset@sabo.se, tel. 08-406 55 10
Björn Bergstrand, Kommuninvest, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se, tel. 010-470 87 31

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev