1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-03-21] Ny rapport om spridning av mikroplaster från lekplatser och idrottsanläggningar
Pressmeddelande | 2019-03-21

Ny rapport om spridning av mikroplaster från lekplatser och idrottsanläggningar

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt kunskapsläget och tagit fram åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek. Mätningar som IVL har gjort i dagvattenbrunnar nära lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi visar på höga halter av mikroplaster.

– Det här är den största studien som hittills har gjorts i Sverige kring spridningen av mikroplaster från den här typen av anläggningar och den uppmärksammar en potentiellt betydande källa till mikroplast i naturen, säger Anna-Sara Krång, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

En central del har varit att samla in information från ett 20-tal större kommuner om användningen av konstgjorda utomhusanläggningar. Lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi, konstgräsplaner samt ridanläggningar har ingått i studien.

Sammanställningen visar att lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi är vanligt förekommande i landet. Användandet ser inte heller ut att minska.

– Till skillnad från konstgräs med granulat, där problematiken med mikroplast uppmärksammats de senaste åren, är gjutna gummiytor mycket mindre undersökta. Sammantaget täcker dessa lekplatser och idrottsanläggningar stora arealer, så det är relevant att titta på hur de sköts och vilken risk det finns för att mikroplaster sprids vidare från anläggningarna till naturen, säger Anna-Sara Krång.

Mätningar som IVL har gjort i dagvattenbrunnar som ligger nära anläggningar med gjutet gummi visar på höga halter av mikroplaster. Studien har inte omfattat vidare spridning i vattenmiljön.

– I och med att gummigranulaten ansamlas i dagvattenbrunnar finns också stor risk att partiklarna sprids vidare till vattendrag, sjöar och hav via dagvattensystemet vid regn och höga vattenflöden.

Kunskapen om hur anläggningarna ska skötas är ofta bristfällig. Rapporten lyfter fram behovet av bättre information, utbildning samt olika skyddsåtgärder. Utformningen av anläggningarna har till exempel stor betydelse för att minska spridningen av mikroplaster via öppna dagvattenbrunnar.

– Det finns mycket som kommunerna kan göra men det krävs både kunskap och resurser och att man ser det som en prioriterad fråga, säger Anna-Sara Krång.

Rapporten är ett led i Naturvårdsverkets och regeringens arbete för att minska spridningen av mikroplast i miljön.

Ladda ner rapporten här. Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Anna-Sara Krång, anna-sara.krang@ivl.se, tel. 010-788 69 12  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev