1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-06-15] IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck
Pressmeddelande | 2018-06-15

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

Nya regler i EU:s standard för miljöavtryck, Product Environmental Footprint, PEF, ska underlätta jämförelser i miljöprestanda för litiumjonbatterier i elbilar. IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in ordföranden för europeiska batterinätverket Recharge, Claude Chanson, till ett rundabordssamtal om den fortsatta utvecklingen med ett tjugotal deltagare från bland annat NEVS, Volvo Group, CEVT och Vattenfall.

Från IVL deltog bland andra Lisbeth Dahllöf, LCA-forskare och författare till en uppmärksammad rapport om elbilsbatteriers miljöpåverkan.

Din och Mia Romares rapport från i fjol om koldioxidutsläppen från produktionen av elbilsbatterier får fortfarande mycket uppmärksamhet. Vad har hänt sedan dess?
– Vi såg i vår studie att livscykelanalyser utförs på många olika sätt. Det gör det vanskligt att dra snabba slutsatser och det kan lätt bli missförstånd. När nu EU inför produktkategoriregler för litiumjonbatterier kommer livscykelanalyser kunna utföras mer enhetligt och vi kommer därigenom förhoppningsvis snart få se någon typ av miljövarudeklarationer för elbilsbatterier. Det största kvarvarande hindret är svårigheten att få tag i tillräckligt bra dataunderlag från tillverkarna av alla delar av batterierna.

Hur ser det ut på återvinningssidan, praktiskt och politiskt?
– Kina har storskalig återvinning redan nu eftersom de har betydligt fler batterier att ta hand om. Sverige kan sannolikt få en storskalig lösning runt 2030. Möjligen kan vi innan dess få se ett center för uttjänta litiumjonbatterier från fordon där batterierna kan sorteras och skickas för ett andra liv i en annan tillämpning. Vad gäller kritiska råmaterial råder delade meningar om hur pass kritiska de är. Den snabba ökningen i efterfrågan har till exempel gjort att litium snarare har blivit en flaskhals i produktionen. EU:s batteridirektiv som reglerar hur mycket som ska återvinnas har visat sig vara ineffektivt för att driva på återvinning av litiumjonbatterier. Det är nu under revision och vi kan vänta oss ett tuffare direktiv 2020 – 2021.

Intresset för dessa frågor är stort och utvecklingen går fort fram. Under hösten planerar IVL ytterligare två seminarier på temat elektromobilitet.

För mer information, kontakta:
Lisbeth Dahllöf, lisbeth.dahllof@ivl.se tel. 010-788 68 53

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev