1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-06-12] Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt
Pressmeddelande | 2018-06-12

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Trivector och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering.

– Det finns en politisk vilja att kraftigt minska transporternas miljöpåverkan, men ibland går klimat- och miljömålen förlorade på vägen. Vi ska studera varför det blir så och föreslå åtgärder som leder till bättre måluppfyllelse, säger Linda Styhre, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Svensk transportpolitik ska ge en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska samtidigt minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Om det ska vara möjligt behövs förändringar i både teknik, beteenden och planeringsprocesser.

Tidigare forskning har visat på ett glapp mellan nationella klimat- och miljömål för transporter och lokala beslut i regioner och kommuner. Trots att klimatmålen betonats alltmer under senare år går de faktiska besluten om investeringar i långsiktiga handlingsplaner ibland i motsatt riktning.

– Det pekar på ett behov av bättre processer så att miljömålen blir styrande i transportpolitiska beslut på alla nivåer, säger Linda Styhre.

Projektet, som går vid namnet Stafetten, finansieras av Naturvårdsverket och pågår till 2020.

– Vi tror att det vore bra om transportplaneringen fungerade som en stafett. De övergripande målen för klimat och miljö kan ses som själva stafettpinnen som följer med hela vägen och styr besluten på de olika nivåerna, säger Hanna Wennberg, forskare på Trivector Traffic.

Läs mer här Öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Linda Styhre, linda.styhre@ivl.se, tel. 010-788 69 02
Hanna Wennberg, hanna.wennberg@trivector.se, tel. 010-456 56 08
Fredrik Pettersson, fredrik.pettersson@tft.lth.se, tel. 0737-15 63 58

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev