1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-04-26] Ny databas med digitala EPD-data lanseras
Pressmeddelande | 2018-04-26

Ny databas med digitala EPD-data lanseras

IVL:s dotterbolag EPD International lanserar i veckan en ny databas med digitala miljövarudeklarationer, så kallade EPD-data. Digitaliseringen ökar möjligheten att använda miljövarudeklarationerna inom fler områden som till exempel inom offentlig upphandling, i byggverktyg och tillsammans med andra miljöberäkningsverktyg.

– Det här är ett stort steg framåt. Att tolka och jämföra EPD-data har många tidigare tyckt varit svårt eftersom den täcker ett stort antal miljöaspekter som hittills har presenteras i pdf-format. Möjligheten att nu få tillgång till digitaliserad data kommer att förenkla tolkningen och öppna för en bredare användning av EPD-data i flera marknadsbaserade tillämpningar, säger Sven-Olof Ryding, senior rådgivare på EPD International.

EPD, Environmental Product Declaration, är en tredjepartsgranskad miljödeklaration som på ett objektivt sätt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. I den nya databasen är all digitaliserad data kopplad till EPD:er som har granskats och godkänts i det internationella EPD-systemet, och möjliggör därför kommunikation av vetenskaplig, verifierad och jämförbar information om produkters miljöprestanda. Att informationen är digitalt läsbar innebär att det inte behövs någon handpåläggning vid import eller export och att den går att samköra med andra register.

– Vi ser ett växande behov av att göra denna typ av information tillgänglig i maskinläsbart format. Digitalisering av miljövarudeklarationer är ett centralt tema för oss och vi är glada att vi är en av de första som kan erbjuda denna lösning till våra kunder, säger Sebastian Welling, projektledare på EPD International.

Intresset och efterfrågan på kvalificerad miljöinformation om varor och tjänster har ökat snabbt de senaste åren. Det märks inte minst på antalet registrerade miljövarudeklarationer i EPD-system som nu är över 1 000. Hälften av dessa miljövarudeklarationer har registrerats de tre senaste åren. Den produktkategori som ökar mest i dag är byggprodukter.

– I byggsektorn kommer tillgängligheten till digitala EPD-data innebära en stor förbättring. De kan till exempel användas i det öppna, branschgemensamma verktyget BM – byggsektorns miljöberäkningsverktyg – som IVL har tagit fram för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att göra miljöförbättringar vad gäller materialval och produktionssätt, säger Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vid frågor kontakta:
Sebastian Welling, sebastian@environdec.com, tel. 010-788 65 59
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30
Eller via info@environdec.com

Relaterat material: 
IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn Öppnas i nytt fönster.
1 000 miljövarudeklarationer registrerade Öppnas i nytt fönster.

Det internationella EPD-systemet är ett informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det förvaltas sedan 2014 av IVL Svenska Miljöinstitutet genom ett dotterbolag. Läs mer på www.environdec.com  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev