1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-04-11] Så kan Norden och Baltikum fasa ut vägtrafikens klimatpåverkan till 2035
Pressmeddelande | 2018-04-11

Så kan Norden och Baltikum fasa ut vägtrafikens klimatpåverkan till 2035

Det behövs en ambitiös kombination av skatter och styrmedel, samhällsplanering, bränslebyte och elektrifiering om de nordiska och baltiska länderna ska kunna fasa ut vägtrafikens klimatutsläpp nästan helt till år 2035. Det visar en rapport som IVL har tagit fram för Luft- och klimatsekretariatet.

– Att helt fasa ut utsläppen från bilar och lastbilar på så kort tid skulle vara svårt, men inte omöjligt. Med rätt mix av åtgärder och ett skyndsamt genomförande är det tänkbart, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert IVL Svenska Miljöinstitutet.

Reduktionsplikt till exempel, vilket införs i Sverige i år, tvingar drivmedelsbolagen att gradvis minska klimatpåverkan från fossila drivmedel genom att blanda i biodrivmedel. Det är dock ont om hållbart producerade bioråvaror och risken för konkurrens länder emellan är uppenbar.

Elbilar blir fler och allt billigare, men även om försäljningen ökar så att elbilar utgör hälften av alla nya bilar om tio, femton år skulle det ändå bara innebära att tjugo procent av körsträckan är eldriven. Tunga fordon tar dessutom längre tid att elektrifiera.

– Det kommer inte vara tillräckligt med bränslebyte och eldrift. Få bedömare tror heller att det kan gå så snabbt i ett internationellt perspektiv. Vi måste därför jobba mycket mer med att minska behovet av transporter, säger Mats-Ola Larsson.

Rapporten listar en rad styrmedel som tillsammans kan få stor effekt. Enskilda länder behöver förändra skatter och reseavdrag så de bromsar tillväxten av bilpendling. Kommuner behöver förbättra utbudet av kollektivtrafik. Städer behöver jobba med miljöstyrande parkeringsavgifter. Nollzoner med utsläppsfria fordon kan ge renare och tystare stadskärnor, och byggregler kan minska fokus på parkeringsplatser och styra mot hållbart resande. Sist men inte minst behövs också EU-gemensamma regler för bränslesnålare fordon och en snabbare elektrifiering om omställningen ska vara möjlig.

Läs artikeln i Luft- och klimatsekretariatets tidning (engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner rapporten (engelska) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information:
Mats-Ola Larsson, tel. 010-788 68 35

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev