1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-02-03] Nytt EU-beslut förändrar svensk klimatpolitik i grunden
Pressmeddelande | 2018-02-03

Nytt EU-beslut förändrar svensk klimatpolitik i grunden

Aldrig förr har ett så viktigt klimatbeslut fått en så liten uppmärksamhet, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det har nu blivit möjligt för enskilda stater, företag, hushåll och kommuner att minska sin klimatpåverkan, trots att utsläppen regleras av EU:s handelssystem.

Forskningsprojektet Mistra Carbon Exit, som samordnas av IVL Svenska Miljöinstitutet, analyserar hur EU:s klimatpolitik samverkar med den svenska och drar slutsatsen att EU:s nya regelverk kommer att få mycket långtgående konsekvenser.

– Plötsligt kan 750 stora utsläppare i Sverige göra en direkt klimatnytta. Flygskatten och den svenska elexporten kan bidra till att snabbt reducera de globala koldioxidutsläppen, kommuner kan ta sitt klimatansvar och ge klartecken till nya vindkraftsprojekt, medan hushåll som exempelvis sätter upp solceller på taket eller blir delägare i vindkraftskooperativ blir våra klimathjältar, säger Lars Zetterberg, klimatexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Efter mer än två års förhandlingar lyckades EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet i november komma överens om hur utsläppshandeln ska reformeras. Det kommer att ske en minskning med 2,2 procent per år av tilldelningen av utsläppsrätter, vilket betyder att utsläppstaket sänks i en snabbare takt.

Samtidigt förändras utsläppshandeln i grunden, eftersom det införs en mekanism som automatiskt annullerar utsläppsrätter. Totalt 24 procent av överskottet läggs varje år i en bank för utsläppsrätter, kallad marknadsstabiliseringsreserven. Denna reserv får maximalt innehålla så många utsläppsrätter som auktionerades ut året innan. Resten annulleras.

– Det betyder att om ett svenskt hushåll eller företag minskar sina utsläpp av koldioxid med ett ton så kommer det, i alla fall under de närmaste åren, att leda till en annullering av en utsläppsrätt motsvarande ett ton koldioxid, säger Lars Zetterberg.

Uppskattningar från analysinstitutet ICIS visar att mer än 2 miljarder ton utsläppsrätter kommer att annulleras år 2023. Och eftersom man tar bort en stor del av överskottet kommer priset för att släppa ut ett ton koldioxid att öka från dagens 8 euro till över 30 euro år 2023, enligt ICIS.

EU:s förändring av handelssystemet bör ses som en stor framgång för Sverige, som varit pådrivande i förhandlingarna. Efter många år av låga priser såg det ut som att systemet hade kört i diket. Men nu räddas det i sista stund.

– EU:s handelssystem blir åter något att räkna med, och de nya reglerna underlättar för alla svenska aktörer att minska sin klimatpåverkan, säger Lars Zetterberg.

Läs artikeln på Dagens Nyheters debattsida här: "Nu kan lokalt miljöarbete ge stora effekter även globalt" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För ytterligare information kontakta:
Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev