1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-12-19] Digitalisering ska ge säkrare dricksvattenförsörjning
Pressmeddelande | 2017-12-19

Digitalisering ska ge säkrare dricksvattenförsörjning

Klimatförändringar och växande städer är stora utmaningar för vår dricksvattenförsörjning. Ett nystartat Vinnovaprojekt som leds av IVL samlar vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer för att utveckla nya digitala lösningar för dricksvattensektorn. Målet är att skapa säkrare och mer förutsägbara vattenverk.

– Digitaliseringen ger nya möjligheter att knyta ihop redan tillgänglig information från flera olika källor med ny information från mer avancerade sensorer. Det ger bättre kunskap om dagens produktion och hur vattenverken ska hantera både kortsiktiga störningar och långsiktiga förändringar, säger Jenny Everbring, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att optimalt kunna rena vatten från olika föroreningar behöver vattenverken ta hänsyn till en rad olika faktorer. Vattenverk som exempelvis tar sitt dricksvatten från Göta älv är beroende av vattnets kvalitet i älven. Denna kvalitet varierar i sin tur med årstiderna, vädret, reningsverkens funktion och hur mycket orenat dagvatten som släpps ut i älven. Information om detta finns i dagsläget på en mängd olika håll.

– Vi vill dra nytta av all data som samlas in och samköra den, både information som finns inom vattenverket och från relevanta externa källor, exempelvis andra dricksvattenverks information, SMHI, onlineanalyser i älven och reningsverkens utgående vattenkvalitet. Genom detta kan vi sen ta fram verktyg som hjälper vattenverken att optimera och snabbare kontrollera olika processer, säger Fredrik Hallgren på IVL.

Genom att visualisera informationen blir det också enklare att fatta faktabaserade beslut. Verktyget ska också skapa olika typer av information för olika intressenter.

– Vi kommer även att arbeta med mjukare frågor, som hur mottagliga organisationerna är för att hantera nya digitala verktyg. Det behövs förankring och kompetens hos ledningen, processoperatörerna och hos ingenjörerna för att lyckas med implementeringen samtidigt som man aktivt arbetar med säkerheten, säger Fredrik Hallgren.

För mer information kontakta:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83

Digidrick, Digitalisering av dricksvattenverk för säkrare vattenförsörjning, pågår i drygt två år. Projektet koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och drivs i form av bred samverkan med vattenverken i Västsverige; Borås, Trollhättan, Växjö, Vivab och Kungälv, teknikleverantörer och IT-bolag; Purac, Sectra och IT-Automation samt forskningspartner SLU. Finansieringen sker genom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (steg 2) och genom de deltagande organisationerna. Den sammanlagda budgeten uppgår till 15 miljoner kronor.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev